• Con người ta có nhiều cái sợ, như sợ già, sợ bệnh, sợ chết, sợ vợ hay chồng bỏ, sợ thất nghiệp, sợ nghèo, sợ đói, sợ nhiều thứ, v v

gi o Myanmar Ký sự mùa xuân Phần 2 Bago ap ac thi n 11 8 X thành 9 bach sẽ 6 thay ve tham que me that roi hải triều âm ben ke qua i lრ66 Giấc ngủ kém là dấu hiệu cảnh báo ý lay Vo que ki tieng Vi Tái on 10 điều đức phật cấm kỵ các cặp Sắc tre to co duoc thi at se co mat ti ï¾ï¼ thiện quan niem ve dao duc nghe nghiep lanh manh phat phap tru xin chao cac vi phap su bữa cơm chiều ba mươi tết tin suy L ÄÆ tu tp lam sao de het so ma