• Hãy thử suy nghĩ chúng ta đã từng gặp Phật chưa Nếu chưa, chúng ta làm sao gặp Phật Có phải đợi sau khi chết rồi, vãng sinh tây phương cực lạc, mới gặp được Phật chăng Có phải chỉ có Phật Tử mới gặp được Phật chăng

ha y ngai nghich chua phu dung lý thiện NgÃƒÆ khoc Ngà Ngoài Phà Šdang dan tho gioi bo tat SÃ Æ phap ThÃ Æ Thà Thá ƒ quán chiếu về lẽ vô thường phật Vạt tu bi trong dao phat la gi phat giao Xử bên bến chua nghia phu cúng wat cõi triet ly nhe nhang trong am nhac cua trinh cong chăm cham tóm giam can vua goi hấp hóa những loại hình tín ngưỡng dân gian ở ket khất Đức tin Tam bảo nơi an trú tâm linh hay nho lay 6 cau nay lộ Phật giáo Thần thức Thể dục có lợi gì cho phụ nữ hoc phat luoc mấy lam sao gap phat