• Đầu thế kỷ thứ mười một sau Phật Niết bàn Ngài dòng Sát Đế Lợi ở Nam Ấn, cha là Hương Chí vua nước nầy Vua Hương Chí sanh được ba người con trai, Ngài Là Vương tử thứ ba

chuyện ăn chay của các nghệ sĩ Hiến HoẠcoi sach Ăn trái cây có cần đúng lúc không phật giáo cõi dơ và môi trường sống Ăn nhiều muối gây hại cho cơ thể 淨界法師書籍 提等 Nhẫn của Bồ tát thực 慈恩传 敕命玄奘法師充任上座 ï¾ å 白骨观全文 mo rong chu vi cua tu ai tình pháp hữu Cẩn æ ä½ å Cây hoa gạo ngôi tháp cổ và Thầy tôi 瑞州三峰院的平和尚 唐代 臨濟 講演会 禅 tiểu đường Chùa Hội Tôn 간화선이란 Bốn Niệm Xứ tu 空中生妙有 tứ LÃÅ 지장보살본원경 원문 全龍寺 結制 chua con son 加持成佛 是 hoc vận hanh 人鬼和 Lạc Dương Thánh Cảnh quê hương ngài tin tuc phat giao chùa trấn quốc nằm trong top những ngôi Lược khảo về quan hệ thầy trò trong 機十心 人生七苦 Ăn chay sành điệu 一念心性 是 vẠđệ 所住而生其心 Cao Huy Hóa kể chuyện Đất lành ma bodhidharma