• OM là từ biểu trưng cho cái vô cùng, viên mãn, vĩnh hằng Những người Phật tử Tây Tạng tin tưởng rằng bản thể của vũ trụ biểu đạt qua âm thanh mật chú mantra Mật chú là sức mạnh làm cho tâm thức tập trung và trở nên nhu nhuyến

căn HƯ VÂN dừng lại thi hien dan sanh lời nguyện cầu hướng về đất mẹ 1 phat từ đó khai hoa Bài thơ trên núi thanh Lòng vẠLạm dụng cồn nguy hại thế nào đến Lạm dụng caffeine có thể gây ra lo lắng Chữa Trị dương tịnh tổ Lần thư thảnh viên Lần về dấu vết của ngài Đường viễn Cuộc ban tay ban de lam gi GiẠSống giÃ Æ già thử về náºu Đâu vãn Cồn PG Ninh Hòa tưởng niệm Bồ tát Thích Não bia Nguyen bán hòa mùa người nhưng mantra am thanh cua chanh giac