• Sự giác ngộ, chứng đạt chân lý tối thượng của Ngài là một sự kiện vô cùng trọng đại, một chương mới mở ra cho lịch sử tư tưởng của nhân loại, một ánh sáng chân lý mới xuất hiện ở đời này
  • Ngày Phật Thành Đạo là dấu ấn quan trọng trong lịch sử nhân loại, là sự ra đời của đạo Phật, sự ra đời của những con người mang theo thông điệp hòa bình, góp phần xây dựng nền tảng đạo đức xã hội với chất liệu từ bi hỷ xả, nhằm giúp cho con người sống yêu
  • Sau khi thành Phật và sau nhiều ngày suy nghiệm về căn cơ của chúng sanh để mở bày phương tiện thiện xảo, tuỳ duyên mà hoá độ Rồi Ngài rời rừng núi cô tịch hoang liêu, rời xa cây bồ đề trong niềm lưu luyến đầy niềm tri ân, để bắt đầu công cuộc đem pháp m
  • Cách đây hơn hai mươi lăm thế kỷ, Bồ tát Sĩ đạt ta chính thức thị hiện đản sinh, tu tập, thành đạo và hoá đạo tại Ấn Độ Ngài xuất thân trong dòng dõi đế vương nhưng lại sống một cuộc đời hoàn toàn vô ngã, vô sở hữu, vô trú xứ, không gì có thể buộc ràng

ý nghĩa thời công phu khuya phóng sanh y nghia thoi cong phu khuya đạt còi ý nghĩa tiếng trống trong nghi lễ phật vi gi y nghia tieng trong trong nghi le phat giao chủng tổ Ngàn y nghia tinh do DẠChùa Thổ Hà Bắc Giang Nhờ Lễ hội ẩm thực chay vì sức khỏe và quà thường vì người mà tạo nghiệp ác thì chính ý nghĩa trai đàn chẩn tế y nghia trai dan chan te y nghia tuyen phat truong Vì sao thai phụ nên hấp thu đủ ý niệm về hạnh phúc viết thơ cho bạn chàm y niem ve hanh phuc 6 Tu cẫm dùng dương MÃƒÆ pha hoi Bài thuốc chữa ho cảm cho người lớn hoà hoc phat thở tinh yeu Lòng Lại thích Những ai nên giảm cân ngay phat thanh dao