• Chúng ta học và tu theo Phật có cái vui cạn và cái vui sâu Thứ nhất là cái vui do tùy hỷ thật dễ làm, không tốn công, chỉ xả tâm tật đố của mình là được Thứ hai là cái vui tốn công tốn của, xả bỏ tài vật của mình và xả bỏ những cái chứa chấp trong tâm n

du Maha t góc nhìn về cuộc đời Niệm don Từ V t nguoi T thuyet BS トo gian Các Ä Æ 12 loi khuyen ve cuoc song tu thien su se thay sứ món Lá Ÿ thien b san hanh phat phap dung che ai het ẩm D noi V bố Dẫu vo niem vo sanh Đọc kinh sám hối tham thiền giả parsvika Chiếc xe chở Bồ tát Thích Quảng Đức Không phải là lời của Phật Hương sắc trà Việt toàn bộ đời sống của mình chỉ là nh 1981 cuon Nhà Giáo ngoc việt nguoi tai gia tu phat Vị pháp vong thân Thánh tử đạo Thích giau nhung cai vui trong dao phat