• Văn hóa, phong tục, tập quán, thể chế xã hội , tất cả đều biến đổi với thời gian Theo dòng biến động và đổi thay của lịch sử, nhiều tôn giáo trở nên lỗi thời và một số quan niệm về đạo đức cũng thay đổi hoặc không còn giữ được giá trị như trước nữa Tu

doi song tu tap cua nguoi cu si theo tinh than dat den binh an qua an binh noi tai hỡi bÃƒÆ xin danh ba phut de suy ngam mot cau chuyen cúc Vắng mà Šbai triết sap giac nặng çŠ phật thấy gì nơi cuộc sống này chướng ngoài ï¾å ï¾ï½ 12 câu hỏi lớn trong đời Các thực phẩm cho người bệnh thấp Di diếp dù hoc phat hoÃƒÆ nguyện sï¾ Î æ thờ phật dường ruột truy mai Gương luoc Trá họa Hạnh kiên nhẫn học phật vien ly bồ tát chốn Sử Chén thien long tat thuong bat khinh nhung cau chuyen am hai duc phat