• Sao gọi là Nhân duyên Nhân là nguyên nhân, chỉ cho những sự vật chính đó là nhân, trực tiếp sanh ra một vật khác, như hạt lúa lam nhân sanh ra cây lúa Duyên là trợ duyên, chỉ cho những vật gì có tánh cách trợ gíup trực tiếp hay gián tiếp cho vật khá

vi Nhọc nhằn hạt thóc mùa lũ Nhóm trẻ nào có nguy cơ tử vong cao chua truc lam thanh luong 读佛经 微信读书 Bác sĩ trải nghiệm thiền cùng Đức dễ Bổ 人形供養 大阪 郵送 Ä Æ Tịnh Xá Ngọc Giang Giỗ Tổ khai sơn tổ đình Sắc tứ ด วยอำนาจแห งพระพ Ð Ð Ð Từ Đậu hủ non xào tương hột chua ngọt Đậu om nấm truong kính lễ đức thế tôn người cho con Gần nhung dieu toi nhan duoc tu phat phap tuong so 做人處事 中文 nen bao dung 僧伽吒經四偈繁體注音 giau sang hay ngheo hen deu boi mang อ ตาต จอส song khong nhin toi 若我說天地 9 di tu co phai la mot cai nghe 燒指 chuyen 瑞州三峰院的平和尚 唐代 臨濟 士用果 mie 楞嚴咒五大心咒 mở é åº Ngoi Phụ nữ béo phì goc tuà lua bệnh từ miệng vào kinh hoa nghiêm 大集經 剃度出家 山風蠱 高島 duc phat day ve bay hang vo o doi quan nhan duyen