• Trong xã hội ngày nay, với nhiều biến loạn và nhiễu nhương, những người phát tâm học Phật chân chính cần phải có một nhận thức sáng suốt Không phải hình Phật không nên nhìn,Không phải pháp Phật không nên nghe, Không phải lời Phật không nên nói
  • Sự lý nhân duyên quả báo rất phức tạp, hơn nữa nó liên hệ cả ba đời Chúng ta chỉ cần để tâm quan sát, sự thật này có thể thấy trước mắt Cho nên, không phải là không có quả báo, chỉ là thời gian chưa đến mà thôi
  • Người niệm Phật cần phải đạt được nhất tâm bất loạn, không nên để ngoại cảnh nó làm dao động tâm thanh tịnh của chúng ta Trong kinh Quán vô lượng thọ Phật, ở chương Thượng phẩm thượng sanh, đại sư Thiện Tôn đã khai thị rất rõ, đủ giúp cho chúng ta xác lậ
  • Trích dẫn kinh điển Bản Anh Ngữ Taming the Mind Discourses of the Buddha , Edited by Buddhist Publication Society, Wheel Publication No 51, Kandy, Sri Lanka 1995 Tham khảo Đại Tạng Kinh Việt Nam, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

quán sát sự thật tâm trở nên bén nhạy mãå Hương nắng quê nhà Dẫu B廕苞 Bình Mong ước điều lành Cảm xúc tác động thế nào đến sức lối Tiểu sử HT Thích Huệ Hà chet la luat tu nhien Sỏi đỏ giấy bổi vàng Hơi thở nặng mùi và cách điều trị học phật Phát hiện mới cần biết về cholesterol còn tien quê Món chay mùa Phật Đản lạm nghĩ Các thực phẩm chay đánh bật mùi Hồi ức một quận chúa Tản tạm Thầy co nen goi hon de biet huong linh da sieu thoat Sự ý Ngó Tiểu sử Hòa thượng Thích Từ Vân 1866 Đọc Chén trà trong sương sớm VÃƒÆ tuong Thiên 5 thước đo căn bản về phương pháp tang da co nang khong Thoát phong tuc an chay trong ngay tet Thiền bÃ Æ n Bất ổn về giấc ngủ ở thai phụ và nhung gia tri cua cuoc song Góc trà xuân giữa lòng thành phố Bánh bột lọc chay Cây sanh tam vo tru sach