• Trong xã hội ngày nay, với nhiều biến loạn và nhiễu nhương, những người phát tâm học Phật chân chính cần phải có một nhận thức sáng suốt Không phải hình Phật không nên nhìn,Không phải pháp Phật không nên nghe, Không phải lời Phật không nên nói
  • Sự lý nhân duyên quả báo rất phức tạp, hơn nữa nó liên hệ cả ba đời Chúng ta chỉ cần để tâm quan sát, sự thật này có thể thấy trước mắt Cho nên, không phải là không có quả báo, chỉ là thời gian chưa đến mà thôi
  • Người niệm Phật cần phải đạt được nhất tâm bất loạn, không nên để ngoại cảnh nó làm dao động tâm thanh tịnh của chúng ta Trong kinh Quán vô lượng thọ Phật, ở chương Thượng phẩm thượng sanh, đại sư Thiện Tôn đã khai thị rất rõ, đủ giúp cho chúng ta xác lậ
  • Trích dẫn kinh điển Bản Anh Ngữ Taming the Mind Discourses of the Buddha , Edited by Buddhist Publication Society, Wheel Publication No 51, Kandy, Sri Lanka 1995 Tham khảo Đại Tạng Kinh Việt Nam, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

các dưỡng chất cần thiết cho phụ nữ Trang hay dep ngay tu tam minh BÃƒÆ i Cao Huy Hóa kể chuyện Đất lành Cách nhìn cuộc sống chưa cội bồ giÃƒÆ niem thương chua linh ung Myanmar Ký sự mùa xuân Phần 1 Golden HÃƒÆ nh đinh cỏ đậu si ma ra Nấu bẠo 22 cẩm thạch ngôi chùa của sự tráng lệ chú quan sat su that tam tro nen ben nhay 4 quy tắc tâm linh của người ấn độ Giới bat chanh dao ben bo an lac Vòng tay của mẹ hỡi tái Chọn và xử lý rau quả mùa khô HoẠNhÃƒÆ chùa liên phái chùm thơ bông xã muộn phiền của Bài thơ trên núi a Sáu dai Thiếu khà nh pham ngu co tu beomeosa Món Bổ Chứng rối loạn lưỡng cực là bệnh mỗi thích vạn sanh tam vo tru sach