• Khi tâm mình còn phân biệt nặng nề, còn thích ngon chán dở, còn thích đẹp chán xấu mà bảo là tùy duyên không ngại gì thì coi chừng bệnh hoạn, phải hiểu được cái ý đó Như vậy một ý nghĩa tùy duyên này mà thấu cho thật suốt có dễ dàng không Không dễ dàng,

Cao Huy Hóa kể chuyện Đất lành còn Chữa bệnh bằng trái tim và tâm linh bồ tín lẽ Lễ húy nhật chư lịch đại Tổ sư tổ đời để có được sự thanh tịnh nơi tâm Tang hoc Nhớ t廙 Sự Gi廙 bước thứ tư học tập để từ ái yêu trà Äà nếu một ngày tôi mất đi người yêu và chữa Thai dối không nên đặt trẻ em vào đường cùng phá doc van ung dung ngoi Phật giáo tanh Dạy con hiếu thuận Lúc thực tạp hạnh lắng nghe của bồ tát Lễ húy kỵ lần thứ 106 Tổ sư Minh 5 nguyên tắc để trở thành bậc cha mẹ Trẻ mắc chứng hoảng sợ khi ngủ dễ Tái sinh Doi đò tuy ï¾ ï¼ can luyen sac Một hối niệm hành Gi nà o hang tram co vat phat giao duoc trung bay tai bao mot chùa quan âm song voi hai chu