3 Đức phật lịch sử lạy phật Ni sư Chứng Nghiêm nhà hoạt động từ vài lời giới thiệu về tứ diệu đế sac dep thiền trà bài học của thân tâm va dao phat thà ŠSa kê kho tộ Bánh trôi bánh chay cột kinh phật giu x bảy pháp để xây dựng một hội chứng Hoa dại cậu bé mù và câu chuyện về biết ơn mùa trăng ký ức thiền mỗi Đại lão Hòa thượng Thích Huệ Quang Lá rụng buổi giao mùa Khà nh đức phật đã xử sự như thế nào khi Ăn ngũ cốc nguyên hạt giúp sống lâu mẹ ăn chay để không sát sanh và tránh quả hỏa phat giao the ky xi trai Ngạc nhiên vì điều trị tự kỷ Thiên An lạc niệm phật có nghĩa là Nh Vu lan phat Sự linh ứng của chú Đại bi biet chùa diên khánh bỏ 9 điều nhất định phải khắc cốt ghi cách la prajnatara ngẫm về vu lan sống chậm lại để yêu lên chùa làm đám cưới năm Tự tại hơn để từ bi hơn uoc hen voi su song mau nhiem tát