tập tễnh làm người Tìm varanasi Sư ông cho con niềm tin Lễ húy kỵ Đức Trưởng lão Hòa Vào chùa học làm món chay Giá i ý nghĩa tuyển phật trường Hữu tình nghĩa Phật giáo hải Nam mô a di đà Phật Xa mạt pháp sực nhớ quê hương là cực lạc cậu bé đánh giày Æ lên hòa thượng thích thiện tường 1917 tinh yeu giá Trung Ä á nghĩ về từ thiện Tưởng nền Giai tin Tấm lòng người mẹ quê Thuốc Phật hoàng Trần Nhân Tông Cải thiện công việc bằng chánh niệm tạng Tổng luận năm Thủ uẩn bệnh nhá CÃƒÆ đúng Lên chùa lạy Phật kỷ hòa thượng thích thanh chân 1905 phap tát chớ thanh Hoa sứ nồng nàn Trà Nước trái cây đóng hộp có cần thiết Những bất hợp lý trong nội dung bản