Phát Tương VẠthơm Cha cho chua Gỏi thanh trà ăn lạ miệng dấu Vắng khói lẽ niềm Khói pháp quán thể uong và vẻ vムva Ä Ã³n Vọng Chẳng Nhụy Đà Thức tranh Xử thức Vị pháp vong thân Thánh tử đạo Thích thuc Vài phi Tuân Tự Truyền phá tuệ san trước chùa giác lương các nhà sư châu á trên đất mỹ Hệ triết lý nhẹ nhàng trong âm nhạc của tỳ