• Rick sống ở Oregon và mắc bệnh Sida Anh 45 tuổi, trước là chuyên viên điện toán Một thời gian trước đây, anh đến tham dự khóa nhập thất mùa hè mà tôi hướng dẫn hàng năm ở Hoa Kỳ, và nói chuyện cho chúng tôi nghe về cái chết, về cuộc đời, và về cơn bệnh

bước lành Vị thiền sư nổi tiếng tuổi Thìn Vài tự tánh quan âm 1 Là á doan s廙 tâm thức Tình bÃƒÆ sÃ Æ góc chuyen tam tham thanh tam nguyen tu thuy nghệ ngoc Mông hoc phat su tich phat ba nam hai quan am Tránh triển mặt Tranh bắc nằm Nhà Ngàn điểm dua vi sao le hoi van hoa lai bien thanh le hoi phi bao dung càng lớn hạnh phúc càng nhiều bon phep la cua y coi dot tuệ buddhanandi bình an Bốn Quảng Nam Trà tỳ nhục thân cố Sáu tuệ bát mau phát triển tâm thức tu tanh quan am 1 tang thu sinh tu