• Rick sống ở Oregon và mắc bệnh Sida Anh 45 tuổi, trước là chuyên viên điện toán Một thời gian trước đây, anh đến tham dự khóa nhập thất mùa hè mà tôi hướng dẫn hàng năm ở Hoa Kỳ, và nói chuyện cho chúng tôi nghe về cái chết, về cuộc đời, và về cơn bệnh

so chương v sự phân chia bộ phái phật Vi chương v phật giáo dưới 3 triều đại chương vi các tông phái phật giáo trung chương vii ban chat cua tam chương vii tình trạng phật giáo việt chương viii thời kỳ đầu của phật T việc chướng cảm nhận về cuộc đời của pháp sư phật chướng ngại trên con đường tu hành chất hoi chậm với chính mình chẳng tham luan su dan than cua nguoi phat tu tai gia nghiem chế độ và sự quan hệ giữa chính trị ngậm ngùi chế ngự cơn giận chết và tái sinh chỉ chỉ có phật pháp mới ngăn được tội chỉ là có giữ lấy nhau hay không mà chị tôi chồng giết vợ çš chớ chủ chủ tịch hđts của trung ương ghpgvn chủng ton giao Chiên khoai giòn tan nam chứ chữ hiếu và đạo hiếu qua lời phật chữa ch羅a nghiep cha cha ơi con thèm được một lần nghe ngoi chua trong chuyen tinh ngang trai cua cong cha mẹ tac bồ cha mẹ là nguồn mạch của sự yêu tang thu sinh tu