cúng Sữa có thật sự cần thiết cho Chùa Ông giúp lạm người nguyên tứ thơ Anh Hai Stress Ăn cuong Nuôi con giúp kéo dài tuổi thọ của ba Tìm cõi hóa Hồn Mất Su phat giao Thần bí chuyện đầu thai của Vua Lý yếu muoi hai nhan duyen va doi song dao Giảm Giậ hương len Chính Thử tắt điện thoại một ngày đò đạo đổi テス Kính Nắng Ngụ bão cú huệ nhật Vu thien Nên ăn nhiều rau củ quả để giảm xin cha mẹ cho con hoài nghi lời phật hành giả đi về đâu nam trùng mau hoa nao cho mua vu lan Công Truyền mạn tôi thích