• Vì khi nghiên cứu, chúng ta sẽ thấy tính thẳm sâu và nhất quán của tòan bộ kinh điển Đại Thừa lẫn kinh sách Nguyên Thủy, đều tập trung ở Kinh Tứ Niệm Xứ cho đến Thân Hành Niệm rồi Nhập Tức Xuất Tức Niệm
  • Có một sự nhất quán, xuyên suốt trong lời dạy hướng dẫn kỹ năng thiền định của Phật, từ Tứ niệm xứ (Satipatthàna) tới Thân hành niệm ( Kàyagatàsati), rồi Nhập tức xuất tức niệm (Ànàpànasati), đó là thở: Thở vào thì biết thở vào, thở ra thì biết thở ra. Thở vào dài thì biết thở vào dài, thở ra ngắn thì biết thở ra ngắn…
  • Chỉ bằng hơi thở và có hơi thở thôi mà có thể thành tựu Bậc Chánh Trí, triển khai tri kiến Nhưng chắc chắn một điều là bạn và tôi không bao giờ chấp nhận cái kiểu tin kinh sách một cách mù quáng Mọi Kinh nghiệm truyền thừa phải được kiểm chứng Không có

Chú M ăn tue phà p ÃƒÆ tầm quan trọng của chánh ngữ trong đời duoi bat hanh phuc Aspirin có tác dụng giảm nguy cơ ung ngã 21 tien trinh pho quat æ nói vá i Quả ngÅ メス Tổ khong du nhien lieu va tuoi tho de di den trai dat chùa gỗ cổ nhất nhật bản Tà i này bac tu hành chớ nên bắt chước vì ta là oàn xưng Khánh Hòa Lễ húy nhật lần thứ 23 bi nen phật giáo bo tat va ke ngoai tinh cái Giáo nghi ve hanh phuc nhan ngay quoc te hanh phuc thở bai ke phap phai thien dong bài kệ pháp phái thiên đồng Hoạ Phát ngÓi 20 10 Khởi sóng Tr០benh hay do thua thả tÃƒÆ la giao năm cuu lay dong song tho va thien