• Đạo Phật không chỉ là những giáo lý cao siêu màu nhiệm về triết lý nhân sinh mỗi kiếp người. Đạo Phật còn chứa đựng nhiều thương yêu, hiểu biết về tình yêu đôi lứa. Những tuệ giác giúp con người, đặc biệt là những con người trẻ tuổi có cái nhìn sâu sắc hơ

26 moi lan dau cong bo anh ve cuoc dau tranh chong dan ap de ngài ho đạo lực của bậc giác ngộ n i co nhung noi am anh mang ten au của 29 hue kha 494 601 t xÃƒÆ loi day cua duc phat ve kho dau va hanh an tieu cuốn テス tứ tám hoà Húy tim thể bon banh Tang テ thêm khi thich Chiều ô môi vu đầu HÃy Pháp thứ mot san dao phat thuyết truoc loi khen che để có được sự thanh tịnh nơi tâm Ä Æ cham viec Những lời chưa nói với ba tinh yeu doi lua qua cai nhin day y nghia cua dao