• Mục đích của Đạo Phật là diệt khổ và đem vui cho mọi loài, nhưng phải là người có trí mới biết được con đường đưa đến an lạc và hạnh phúc Mục đích của Đạo Phật là giải thoát và giác ngộ, và chỉ có trí tuệ Pannà mới là phương tiện duy nhất đưa loài ngườ
  • Có quan niệm thầm kín cho rằng thế giới mà chúng ta xây dựng trong tư tưởng giống hệt với thế giới mà chúng ta đang thể nghiệm trong cuộc sống, hay cái thế giới như nó đang thật sự hiện hữu

rÃƒÆ o hiện ăn suy nghiệm lời phật mong muốn chính đau Lý Khứ lai vô ngại QuẠnuoc mat thien su Thế chớ dao giao Nhớ ô mai Hà Nội le một nhat sự tạm thế trống ve tích Trưởng nuoc mat ngay xua nay da tro thanh mua Lạc hương táo potala palace and jokhang temple VÃ Æ VÃƒÆ nuôi quà nu kien truc su khong de con an thit vang vong tieng chuong chua phà p mỗi nu canh sat voi con duong hoc phat Äà biển ngay song thanh thoi giua dong doi dien dao phá noi xau nguoi khac nhung hau qua va cach chuyen phá kiến K noi sinh cua phat thich ca mau ni phẠCon tri tue trong dao phat