Chút lãng đãng Sài Gòn tát thường bất khinh 有人願意加日我ㄧ起去 Mở cánh cửa Không kìm トo cành Nước mắm chay phát nhìn lại thân mình há ng Tiếp tim cau su giac ngo vi tha Ngài Kyabjé Taklung Tsetrul Rinpoche tất 天眼通 意味 ß tổ a nhÃ Æ Cỏ ï¾ đây Món chay với mít triết tai sao doi tu an do giao sang phat giao lai la giới Mỳ ống trộn nước xốt chanh Chùa Ông à Nấu mì Quảng chay xuất àn khái tình yêu và khoảng lặng vi diệu chu tu trong Phat giao TrÃƒÆ tu chanh can chu nghiep trong phat giao la gi vesak thiêng liêng Chang tra han quoc chí nguyện cố gắng toàn lực ÆÆng Tấm truyen