• Theo học thuyết nhà Phật không có cái gì từ không mà trở thành có, cũng chẳng có cái gì từ có mà trở thành không , vì thế mà có từ Chân không diệu hữu

Chi GiẠgieo duyên hà tĩnh nu chua tien chau tuc Gi phat giao thiền cận thị 5 cách khuyến khích trẻ ăn rau củ quả Cây thuốc do ç dục huy đừng biến mình trở thành một bản sao hanh huong biệt nghiệp và cộng nghiệp テス PhÃÆp quyết những vấn đề chung quang danh hiệu bồ cây mù u chua minh khanh huong giáo phâ t tư không hiê u đa o bí quyết dạy con thông minh của người chùa đại chiêu tây tạng niêm Thiều Chửu nhân vật Phật giáo Tứ quả báo nhãn thÃÅ chua bao loc bÃ Æ o ï¾ ï½ vipassana TỔ SƯ THIỀN chua phu dung la xanh hơn niềm hy vọng Làm Bệnh khoái dùng thuốc CÃn người cha tốt chính là thầy hiệu tu tanh di da 10 tiep theo