• Khái niệm giải thoát được sử dụng phổ biến trong Phật giáo và hầu như người học Phật nào cũng trả lời tu tập là để giải thoát Tuy nhiên, giải thoát cái gì mới là vấn đề cốt yếu Trong Phật giáo, khái niệm giải thoát sanh tử thường được sử dụng để nói về

Từ Vài mùa xuân trong đạo phật Vị ba n mat ngu bong bung cang những gương mặt ni giới xuất thân quý chum cung Ngọn lửa Quảng Đức cáo cứ dinh dạ thuc tap chanh niem cho nguoi ban ron quan li giai nguyen nhan tai sao can tho cung nguoi mat Ngó tín gian giua gió góc còn phai chang cuoc doi da duoc lap trinh san hồ ipad kìm kỳ la m lang linh lăn giu mot thang bang lễ chùa linh sơn an giang hãy sống trong giây phút hiện tại mong nhap nhuy vi sao song tu te voi nguoi khac ma luon gap canh như Tiệc trà chiều ở Bồ Đề Tâm nuoc nuoi nét phà vai suy nghi ve khai niem giai thoat sanh tu