• Phật dạy chúng ta tu thiền định cốt để buông xả các niệm tạp loạn, tâm lặng lẽ thanh tịnh Theo kinh Nguyên thủy Phật dạy Bát chánh đạo, trong Bát chánh đạo từ Chánh kiến cho tới cuối cùng là Chánh định Theo kinh Đại thừa Phật dạy Lục độ, thứ nhất là bố

Muối let s pray for japan bồ tát thích quảng đức một chuỗi khoi giã æ Ä Æ 18 tổ già da xá đa gayasata phần nguyên Và Im lang Thêm Ạn mười đẻ thien vien tren bien cÃÆ hÓng đà nẵng LÃm Phát thu su that thu nhat tiep theo họa nhat Giữ bà nh khuc bài thơ con viết cuoi nam tướng qua rồi mất di 5 hiểu sai về cảm tức khßi xưng bÊo an 15 tien trinh chet Thói quen ăn uống thế nào để Nhiều ChÃƒÆ quê Một ngày Thở và cười Lòng chè khoai môn bí Ï hoà vi sao nen tu thien dinh