• Hoạt động Phật giáo long trọng tổ chức tại ngôi tự viện Wat Phra Dhammakaya Bangkok, được đánh giá là qui mô nhất thế giới Hoạt động này, có hơn 10 vạn chư tăng đắp y màu da cam cùng tham gia nghi thức này

giac a di da giû thầy VÃ Æ ky Lại thấy nôn nao hình bóng quê nhà Mùng 1 Tết Nhà hàng chay Hoan Hỷ vẫn Ăn chay kiểu Tây tướng mạo do tâm sinh Co lần NgÃƒÆ n thuyen Chơn thành tay mình nắm quên mình lo dù Kinh トo 第一 相 正式 sửa Tưởng phÃÆt Quy vui vong niem sao bang Mùa Vu lan đi ăn cỗ chay chùa Phụng chua ha trung Chùa Thành Linh Chạy dung doi den khi co tien moi bao hieu cho cha me tinh ban chan that la chua bat thap Kinh sám hối đức phật ở đâu hòa thượng thích thiện tường 1917 Lễ Bầu Ông và tục thờ Bạch hổ Tia thie n giu p tam ho n chu ng ta duo c an la c Làm huong Hữu Thuốc giảm đau làm tăng nguy cơ tim bài 1 hoẠtám thong Thể wat phra dhammakaya