• Giận chính là vấn đề của bản thân, chứ không ai tống cái giận qua cho mình Nếu giận mà không kiềm chế thì giận quá mất khôn , cuối cùng chỉ hại mình và hại người thân của mình Sau này, dầu khi đã hả cơn giận và nhìn thấy hậu quả của nó, mình có hối l

du 首座 sợ do những bước thành đạo của đức phật đau ni sử dụng facebook lợi bất cập hại dạo 佛经讲 男女欲望 Có thể dự đoán tuổi tác thông qua tế 娄东冥判 nhan niệm nạo thé nhân chữa 出家人戒律 修道 吾有正法眼藏 做人處事 中文 mật 佛說父母恩重難報經 ý 山地剝 高島 白話 人生七苦 淨空法師 李木源 著書 huệ trầm Hữu nếu có ai mượn tiền con hãy nói điều goi net dep rieng biet cua chua sen nia dong thap ส งขต 欲知佛去處只這語聲 即刻往生西方 triển biet duy tue thi nghiep Đồng Cuối năm tha thẩn chùa Hương hà t canh vo rồng 蘇東坡的生命故事 loai tru nhung thoi hu tat xau lơi 心灵法门 xin ha hoa