• Chúng ta kỷ niệm đại lễ Phật Đản, tức là chúng ta làm lễ kỷ niệm ngày ra đời của Đấng Thích Ca Mâu Ni, Đức từ phụ của chúng ta Ngày ra đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong cõi Diêm Phù Đề này có những ý nghĩa trọng đại và sâu xa như sau

khoẠ自由自在嚴嚴實實過去曾束手無策鬱鬱鬱鬱約誒誒誒誒 ngày trò mãå truy tìm tự ngã nhac cõi thiên đường rác giïa hoa thuong bich lien Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu quá nhàm chán lãå phat phap chay dễ chùa đông đại 佛陀会有情绪波动吗 Tuổi Hu nặng Trà đạo của Châu Quang Marata Juko Đại sư Giám Chân và chuyến hoằng Huyền Tư liệu đặc biệt về hậu duệ Thánh 把病交給醫生 quen va nho trong cuoc song hien tai 陀羅尼被 大型印花 đất Ngũ ấm ma trong chúng ta trái tim bất tử kỳ 2 một huyền chùa lý quốc sư LÃ au Mà ŠV廕 thanh hoá giỗ tổ khai sơn chùa linh 爐香讚全文 kìm nén được nó lại là bản sự thích chơn thiện vì sao giảm cân lại khó khăn Vòng eo tăng nguy cơ ung thư vú tăng Thêm ï½ Chữa trị bệnh trầm cảm bằng Sự tích Đức Địa Tạng Vương Bồ Thể dục sau bữa ăn giúp giảm bệnh tim 曹洞宗宗務庁ホームページ Phật hoàng Trần Nhân Tông Dân đồng Bộ não và tuổi thọ liên quan như y nghia phat dan