Nhà báo Malcolm Browne ï¾ å Bát Nhã Tâm Kinh Hương sắc trà Việt Đường Con chieu kich tam linh trong nhac trinh cong son Tinh Nhà bテケi Gió có dặt dìu lời thủ thỉ 1 hỏa thượng O ăn chay để không sát sanh và tránh quả mặt sao Phật giáo Bác Hồ và Phật giáo Trường dÃ Æ bất cách Đậu æ lẽ nội sống Đồng Tháp Đại thọ bách tuế một vị Nghiep đà sự linh ứng nhiệm mầu của câu thần chữ hÃƒÆ Húy ca nÃƒÆ Tác cồn mãå phận thực hiện tinh thần từ bi Doi Tháng dung yếu thiç Dự Trăng