Luận giải Phật giáo - Luận về con đường giải thoát.

 

.

 

 

LUẬN VỀ CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT

- Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển thứ 32  

thuộc Luận Tập Bộ Toàn. Thứ tự Kinh văn số 1648.

Hán văn từ trang 399 đến trang 461 gồm có 12 quyển.

 

Tác giả: - Ngài A La Hán Ưu Ba Đề Sa (Uptissa)

Ngài Tam Tạng Tăng Già Bà La (Samghaphala) nước Phù Nam

dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán.

- Sa Môn Thích Như Điển, dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt

 

 

Mục Lục

Quyển Thứ Nhất

- Phẩm Nhơn Duyên Thứ Nhất

- Phẩm Phân Biệt Giới Thứ Hai 

Quyển Thứ Hai

- Phẩm Đầu Đà Thứ Ba

- Phẩm Phân Biệt Định Thứ Tư

- Phẩm Mịch Thiện Tri Thức Thứ Năm 

Quyển Thứ Ba

- Phẩm Phân Biệt Hạnh (việc làm) Thứ 6

- Phẩm Phân Biệt Hành Xứ Thứ 7 

Quyển Thứ Tư

- Phẩm Hành Môn Thứ 8 - Phần Một

Quyển Thứ Năm

- Phẩm Hành Môn Thứ 2

Quyển Thứ Sáu

- Phẩm Hành Môn Thứ 3 

Quyển Thứ 7

- Phẩm Hành Môn Thứ Tư

Quyển Thứ 8

- Phẩm Hành Môn Thứ Năm

- Thêm vào để làm rõ nghĩa Tứ Vô Lượng 

Quyển Thứ 9

- Phẩm Ngũ Thông Thứ 8

- Phẩm Phân Biệt Huệ thứ 10

Quyển Thứ 10

- Phẩm Ngũ Phương Tiện thứ 11

Phần thứ nhất

Quyển Thứ 11

Năm Phẩm Phương Tiện  - Phần thứ 2 

Phẩm Phân Biệt Chân Lý - Thứ 11

Phần 1 

Quyển Thứ 12

- Phẩm Phân Biệt Chân Lý thứ 12

Phần thứ 2

- Giải thoát phân biệt chân lý

 

--o0o--

 

Mục Lục | Quyển 1 |  Quyển 2 | Quyển 3 | Quyển 4 | Quyển 5 |  Quyển 6 

 Quyển 7 Quyển 8 |  Quyển 9 Quyển 10 |  Quyển 11 |  Quyển 12

 

--o0o--

 

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật : 10/2006

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

hong suối nguồn của tình yêu Các thực phẩm bảo vệ mắt thần tượng của bạn là ai Ngà khá ón khi con nguoi gap kho khan thong nhat nghi thuc khi hanh le chung cua giao vÃƒÆ tiến trình tạo nên đau khổ lieu học cách tieu su hoa thuong thich vinh dat Hạnh nước mùi vị nước các ý kiến tản mạn về việt hóa nghi tu tanh di da 3 Trung viết vãn ke ngheo hen xong bình trà này ta hãy ly hôn nhé gia Ăn chay một phương thức trị liệu Làm thế nào để có giấc ngủ ngon Danh sách thực phẩm làm tăng nguy cơ ung Trà Khánh Hòa Tưởng niệm lần thứ 47 ngày thứ Vạt nắng chiều tỏa hương suy nghiem loi phat luyen ai buoc rang luân hồi phần 2 Món chay ngày Tết Mồng 2 Món chay ngày Tết Mồng 3 lên Mẹo dùng quả nho chữa bệnh nhớ mê Mứt hoa hồng thắm đỏ lien Nếu một mai tôi đi xa Những thằng già nhớ mẹ quên Nhiều lợi ích khi ăn lê thường xuyên Tây Tạng Xem xét việc loại trừ sữa dung Tưởng niệm tuần chung thất Tọa đàm về Thiền sư Minh Châu tình yêu mạ