Phật Học - Hư tâm học Phật.

.

 

 


 

 

Hư Tâm Học Đạo

 

HT Thích Thiện Siêu

 

---o0o---

 

Mục lục

1.  Lời thưa

2. Tưởng niệm

 

Phần 1

3. Chữ tu trong đạo Phật

4. Cảm ứng đạo giao

5. Rừng Lộc Uyển

6. Chiếc dép của Đạt Ma tổ sư

7. Sống đạo đức như lời Phật dạy

8. Chàng Vô Não

9. Kiến đạo,tu đạo và chứng đạo

10. Kinh hữu tự vô tự trong “Tây Du Ký”

11.  Để trở thành tu sĩ

12. Hư tâm học đạo

13.  Ý nghĩa và nghi thức truyền Tam qui ngũ giới

14. Hồi quang phản chiếu

15. Từ bi trong đạo Phật

16. Vài nét về An Nam Phật học

 

Phần 2

 

17. Phong cảnh Tòng Lâm

18. Sửa lại hủ tệ trong nhà chùa

19.  Ý nghĩa chữ tự do và tự tại

20. Biết người

21. Nhận thức một số nét trong lối giáo dục của Phật Đà

22. Vô duyên từ

23. Vô thỉ

24. Bồ - đề hạnh

25. Nghiệp đạo

26. Phân biệt lợi hại trong sự tuyên truyền Phật pháp

27. Chốn tổ khang trang

28. Nhậm chức Viện trưởng

29. Tham luận

30. Phát biểu đóng góp

31. Cơ bản Phật học là gì?

32. Thăm trường Phật học Long An

33.  Đạo từ

34. Phát triển cơ sở

35. Tìm hiểu sơ lược về Phật giáo Ấn,Trung,Việt

 

 

 

Lời thưa

Đã hơn 3 năm qua,kể từ khi Cố Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu,bậc Tôn sư của chúng tôi viên tịch, cuốn sách nhỏ này là tập thứ 5 sau 4 tập “Ch nghip trong đo Phật”- 2002; và “Thc biến”- 2002; “Lược gii kinh Pháp Hoa”-  2003; và “Pht trong lòng” – 2003; trong nổ lực sưu tập các tác phẩm của Hòa thượng.  “ Hư tâm hc đo” này là một tập hợp gồm 35 bài viết, bài thuyết giảng và phát biểu của Hòa thượng trong khoảng từ năm 1942 đến năm 1999.

Do lòng trân quí đức độ, trí tuệ của bậc Tông tượng Thiền môn, bậc Thầy cao cả đã dày công dạy dỗ chúng tôi,lại sợ Pháp ngữ của Hòa thượng lâu ngày có thể sẽ bị thất lạc, nên chúng tôi đã có phần lo lắng và vội vàng sưu tầm thành tập “Hư tâm hc đo” này. Do đó, nội dung tuyển tập này có thể đã không được sắp xếp chặt chẽ theo thể loại, nội dung và thứ tự thời gian như mong ước ban đầu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện sau này.

Vẫn với phong cách diễn đạt trong sáng, giản dị, tự nhiên như đã được thấy ở các tác phẩm khác của Hòa thượng, nội dung ở đây nhằm triển khai giáo lý của đức Phật,chủ yếu đề cập đến việc tu học của Tăng Ni Phật tử,nhấn mạnh đến đạo đức của Phật giáo áp dụng trong tư duy, tình cảm và thái độ trong cuộc sống hằng ngày.  Đặc biệt, trong các bài phát biểu được xem là các đạo từ, với tư cách là nhà mô phạm chốn Tòng lâm từ những năm 40 đến nay, Hòa thượng đã tận tình giảng dạy cho nhiều thế hệ Tăng Ni về việc tu học, giữ gìn tác phong đạo đức trong nếp sống, phù hợp với Chánh pháp của đức Phật, đóng góp vào việc xây dựng xã hội đạo đức văn minh.  Ngoài ra, những phát biểu cuả Hòa thượng tại các Hội nghị, các buổi lễ, các bài viết từ 60 năm trước đây cũng là những tài liệu quí giá về sự phát triển Phật giáo và giáo dục Phật giáo Việt Nam.

Bằng lời lẽ nhẹ nhàng, từ ái, Hòa thượng giảng dạy, dẫn dắt qua những câu chuyện xưa, chuyện nay, những sự việc thường rất bình thường trong cuộc sống bình thường; người đọc, người nghe như được đẩy đưa từng bước để rồi có khi chính mình không hay biết, được đưa vào những ngõ ngách thâm áo của Phật pháp.  Những ai từng thân cận Hòa thượng hẳn đều nhận thấy như thế nhưng khó mà nêu trỏ được biện pháp và phương pháp giáo dục của Hòa thượng.  Phải chăng cung cách giáo dục này là hiệu năng của Trí tuệ, Từ bi và sức cảm ứng, kết quả của nhiều đời tu hành theo chánh pháp của đức Phật ?

Chân thành cảm niệm Ân sư, tin tưởng giáo lý của đức Phật qua những lời nói, trang viết của Hòa thượng gây lợi ích cho mọi người, chúng tôi trân trọng giới thiệu tập “ Hư tâm học đạo” này cùng chư độc giả.

Từ Đàm,Lập Đông Quí Mùi, 2003.

MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN.

 

TƯỞNG NIỆM

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN SIÊU {1921_2001}

HÒA THƯỢNG TÁNH VÕ HÚY TRỌNG TƯỜNG, PHÁP DANH TÂM PHẬT, TỰ TRÍ ĐỨC, HIỆU THIỆN SIÊU, THUYỀN TÔN TỪ ĐÀM NHỊ TỰ TRÚ TRÌ, LÂM TẾ CHÁNH TÔN TỨ THẬP TAM THẾ TỔ SƯ.

THÁC CHẤT Ư THỪA THIÊN TỈNH, HƯƠNG THỦY HUYỆN, THẦN PHÙ THÔN, THẾ THẾ SÙNG NHO TÍN PHẬT CHI LƯU, NIÊN THIẾU XUẤT GIA, GIỚI LUẬT TINH TRÌ, ĐỐC CHÍ CHUYÊN TU HỌC ĐẠO, THỊ TRÍ ĐỨC LƯỞNG TOÀN, TĂNG TRUNG CHI NHẤT.

PHẬT GIÁO CHẤN HƯNG THỜI, TỰ BẮC DĨ NAM, PHÁP HỘI ĐẠO TRÀNG, XỨ XỨ  PHÁP ÂM BẤT TUYỆT, PHẬT HỌC ĐƯỜNG, NGHIÊN CỨU VIỆN, THỜI THỜI BẤT THẤT KỲ TINH ĐẨU CHI QUANG HUY. HIỆN TẠI VỊ LAI TĂNG NI AN ỔN CHI SỞ TRỤ TÂM DÃ.

TRƯỚC THƯ, PHIÊN DỊCH, GIẢNG VIÊN, GIÁO DƯỠNG TĂNG TÀI, LỢI LẠC CHÚNG SINH.   THỬ HOÀ THƯỢNG BÌNH SINH HÓA ĐẠO LỘ TRÌNH CHI CỨU KÍNH.

BÁO THÂN VIÊN MÃN Ư NGŨ THẬP TAM HẠ LẠP CHI THU HOÀN QUI SONG THỤ.  PHÁP NHŨ TRIÊM ÂN CHÚNG ĐẲNG MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN TĂNG NI PHẬT TỬ NHẤT TÂM ĐỒNG KÍNH LỄ.

NAM MÔ TỰ LÂM TẾ CHÁNH TÔN TỨ THẬP TAM THẾ HÚY THƯỢNG TÂM HẠ PHẬT TỰ TRÍ ĐỨC HIỆU THIỆN SIÊU HÒA THƯỢNG GIÁC LINH.

THUẬN HÓA CỔ KINH QUÍ MÙI NIÊN TRỌNG THU BÁT NGUYỆT CÁT NHẬT MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN HỌC CHÚNG PHẬT TỬ ĐỒNG TRUY NIỆM.

 

TƯỞNG NIỆM

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN SIÊU {1921_2001}

Hòa thượng Bổn sư của chúng tôi họ Võ, thế danh Trọng Tường, Pháp danh Tâm Phật, tự Trí Đức, hiệu Thiện Siêu, Tổ đời thứ 43 dòng Lâm Tế.

Hòa thượng sinh tại làng Thần Phù, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên, thành phố Huế, trong một gia đình Nho phong tin Phật, xuất gia tuổi còn rất sớm, kiên trì giới luật, dốc chí tu học Phật Pháp, Hòa thượng là một trong những học Tăng ưu tú về mặt trí tuệ cũng như đức hạnh được Giáo sư Đốc giáo ban cho tự hiệu là Trí Đức.

Kể từ phong trào chấn hưng Phật giáo đến nay, từ Bắc vào Nam, Hòa thượng luôn diễn xướng pháp âm trên giảng tòa các đạo tràng Pháp hội, là ngôi sao không bao giờ tắt ở các Phật học đường, Học viện, Viện Nghiên cứu, là chỗ trụ tâm yên ổn cho bao thế hệ Tăng Ni sinh khắp miền đất nước.

Trước tác, phiên dịch, diễn giảng Phật Pháp, đào tạo và giáo dục Tăng tín đồ, lợi lạc chúng sanh là cứu cánh cuộc hành trình hóa đạo của Hòa thượng.

Báo thân viên mãn, Hòa thượng thị tịch năm 53 hạ lạp.

Chúng con Môn đồ pháp quyến, lớp lớp Tăng Ni học chúng cùng đệ tử đã được ơn Pháp nhũ, nhất tâm đồng niệm đảnh lễ.

Nam mô Từ Lâm Tế Chánh Tôn, Tứ Thập Tam Thế, húy thượng Tâm h Phật, t Trí Đức, hiu  Thiện Siêu, Trú trì Từ Đàm, Thiền Tôn nhị tự, kiến lập trị Thuận Hóa Phật giáo Học viện Hòa thượng Giác linh.

Ngưỡng mong Giác linh Hòa thượng Bổn sư thùy từ hộ niệm cho đạo nghiệp của chúng con.

Cố đô Thuận Hóa, năm Quý Mùi, tiết Trọng Thu tháng tám ngày tốt.

MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN, HỌC CHÚNG PHẬT TỬ ĐỒNG TƯỞNG NIỆM.

 

---o0o---

 

Mục Lục >> Phần 1 >> Phần 2

 

---o0o---

 

Vi tính : Kim Thư
Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 01-07-2006

 

 

 

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

ương chuong trong bat nha va y nghia cua no chuong v su phan chia bo phai phat giao chuong vi luat nao cho chiec ao ca sa mot truong hop tai sinh o vu ban nhat Cà phê giúp giảm nguy cơ tiểu đường chuong vi giao nghia cua dai chung bo va huu bo niệm chuong vii chua bac ai chuong vii tinh trang phat giao viet nam the ky chuong viii thoi ky dau cua phat giao dai thua chuong x phat giao dai thua he vo truoc chuong x sau la thu va cai chet cua dam hoang chuong xii ve tri ban va giai han thuc tan phuong chuot can kho rach chuyến đi bất ngờ kỳ 2 nhân duyên chuyển hóa phiền giận chuyện ăn chay của các nghệ sĩ chuyện đức phật hóa độ đại tướng chuyện gì rồi cũng qua chuyện hi hữu chuyện kể chàng tiến sĩ và phật pháp chuyện mồ mả và niềm tin của người cung cau nguyen tinh tam truyen nang luong chua tu quang ban gop von bao nhieu chùa yellow crane chuyện vàng mã theo quan điểm phật giáo chuyện về con đà điểu thấy gì trong sực chuyện về những chú điệu dễ thương chuyen an chay cua cac nghe si chuyen do canh ba chuyen duc phat hoa do dai tuong quan sīha chuyen hoa kho dau thanh hanh phuc chuyen ke chang tien si va phat phap chuyen mo ma va niem tin cua nguoi thuc hanh chanh chuyen tam tham thanh tam nguyen chuyen ve con da dieu thay gi trong cat chuyen ve nhung chu dieu de thuong o chua toi clip về luật nhân quả làm chúng ta phải clip ve luat nhan qua lam chung ta phai suy ngam co ai o doi mai dau ma gian voi hon co bao gio ban co don chua co bao gio con nghi toi on cha me Gởi người em phương xa co can phai di moi tu duoc co con hon khong co duoc thi at se co mat