CHẤT CHOLESTEROL TRONG THỰC PHẨM

Xin cầu nguyện cho các bịnh nhân được bình phục, để được có cơ hội tu học, thoát khỏi khổ đau sinh tử luân hồi.

Chìa khóa đã giúp các bịnh nhân thành công trong việc chữa trị là NIỀM TIN và Ý CHÍ THỰC HÀNH.

Ghi chú: Chúng tôi với tinh thần giúp người không vụ lợi. Xin quý vị xem xét các tài liệu và chọn lựa cách thực hành thích hợp cho mình. Chúng tôi, cùng các tác giả đóng góp, xin được miễn trách nhiệm về những tài liệu trong trang nhà này. Kính mong sự thông cảm và hoan hỷ.

Quý vị khi dùng các bài thuốc dưới đây với kết quả tốt hay không, xin vui lòng gởi báo kết quả qua mục bình luận bên dưới để chúng ta có thể cùng kiểm chứng và đăng tải tính chính xác của các bài thuốc.

Có một số bài là file *.PDF , nên Qúy vị hãy download phần Adobe Reader về và cài đặt mới xem được.

File not found!

PhÃÆp cÃ Æ nỗ vi sao nen tu thien dinh hoa thuong thich hue chieu 1895 cú dung cai gi ánh sáng và tự tại câu ý nghĩa của hai từ cảm ơn ý nghĩa của việc cúng 49 ngày cho người cấu Thạch dưa hấu đỏ đón Tết ý nghĩa thời công phu khuya cậu ý nghĩa việc xuất gia ca chan chuyện cong chùa thiên hưng dÃ Æ dùng dẠdã¹ng Chữa cảm nắng mùa hè học cách tích đức từ cuộc sống Hãy thương mẹ nhiều hơn chua sự đản sinh của đức phật dang den giấc hà hẠthùy than ha hanh phuc hieu Bức tranh thay đổi thế giới hoàng khói khai kim mÃ Æ mạ ma đâu cần ganh đua cao thấp đã cho con sự bình an giữa cõi đời mau đò ơi