Thơ - Phổ độ chúng sinh

.

 

Phổ độ chúng sinh

Nguyên Khang
---o0o---

(Thọ ân công đức cuả Lão Tiền Nhân)

Kiếm cùng Thiên hạ, há mấy ai!

Ðộc mã bền gan chí trải dài,

Xả thân chăn dắt người mê muội,

Ðạo Ðàn hùng chí nguyện Tâm khai.

 

 

Ðạo thuyền khai Ðộ những Thiện nhân,

Bến Giác đón đưa thiệt chuyên cần,

Là người chăn dắt khi sinh thế,

Hóa Thang dẫn độ lúc Quy Thiên.

 

Thọ ân khai phá - Lão Tiền Nhân,

Kim cang Hồn ðộ tiếp dấu chân,

Hồng Quang Ân điểm bằng tri thức,

Quy y cầu Ðạo giải nghiệp trần.

4/99 ---o0o---

Trình bày : Nhị Tường
Cập nhật : 01-04-02

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

Canh đậu xanh củ sen mát người bổ Đổi quan Năm nguyên tắc của sức khỏe tinh thần tinh than co cua khoa dung cua dao phat từ 3 không khi dùng sữa tươi kinh thiền và làm chủ bản thân rồng 6 loại thuốc uống tương tác xấu với Quen cai HT Thích Bích Lâm Tấm gương dấn thân đi tìm nét đẹp văn hóa ứng xử song thien thập bất nhị niềm vui không nguyên nhân dieu kien den voi kinh phap hoa 6 loại thực phẩm có thể gây chướng bất lý tưởng của người xuất gia tre vang nga hôn nhân nghèo có hạnh phúc pa Ông Điều tuc Doi bạn đang cứu cả thế giới Xin Nguyện Chà Giảm cân bằng dâu tây và cà chua muôn Trị chua benh hiem muon theo quan diem phat phap đề ai Giảm cholesterol bằng ăn uống và điều thuong Thanh Tia hy vọng cho những người bị hói Chuyến đi bất ngờ Kỳ 1 Xuất phát đèn Lưu Thế hoa thuong tuyen hoa gs ngô bảo châu với chủ đề suy nghĩ Giá cú