Thơ - Diễn nghiệp.

.

 

DIỄN NGHIỆP

(Nói về sự ràng buộc giữa nghiệp với số mệnh va Nghiệp với kiếp tu)

 

 

Nguyên Khang
---o0o---

 

 

Ðã bao kiếp luân hồi chuyển thức

Trải vạn niên cơ cực trầm luân

Cơ may sáu nẻo xoay vần

Cửa Nhân nay đã hiện thân làm người

Làm người khó muôn phần thiệt khó

Khó làm người trăm khổ gian nan

Ân duyên quả báo cưu mang

Mệnh ai nấy chịu chớ quàng sang nhau

Người làm khó dễ chi đạt quả

Mượn thân này giải toả nghiệp duyên

Nhân kia Tâm Phật gieo truyền

Chớ ham vưu vật mà quên tu trồng

Cõi nhân thế lắm mê nhiều mộng

Dễ đắm chìm danh vọng giàu sang

Tạo thêm nghiệp nặng đeo mang

Mãi hoài luẩn quẩn kiếp toan lộn vòng

Quả đáng tiếc muôn phần hoài tiếc

Có thân người vạn kiếp hạnh tu

Cửa Nhân đâu dễ mà vô

Nên chi phải biết đường tu mà hành

Theo gương Phật Pháp kinh đã sẵn

Hãy chăm trồng nhân tánh Phật gieo

Ðịnh tâm tu niệm nguyện theo

Tam quy cửa Phật diệt điều sân si

Ân duyên cũ nghiệp truy giải thoát

Gieo duyên lành tâm đạt từ bi

Hồng trần dẫu lắm quyền uy

Không lay chuyển nổi Tâm quy cửa Thiền

Tâm đã định niệm phiền đã dứt

Cõi ta bà tuyệt đứt đường quay

Quy không giải thoát từ đây

Pháp thân an lạc phương Tây Niết bàn

 

17/03/02

Nguyên Khang

 ---o0o---

Trình bày : Nhị Tường
Cập nhật : 01-04-02

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

tuoi cau chuyen nguoi mu so voi di tích nghệ thuật phật giáovĩ đại chùa gám và sự phát triển phật giáo Chùa thơ tuoi tre va nhan duyen cua phat Ä em nhung cau noi giup ban tinh ngo cha ơi con thèm được một lần nghe lợi ích của thiền vipassana cho bản thân tuyết dựng tuyển tập 10 bài số 131 lần đầu công bố ảnh về cuộc đấu tuyển tập 10 bài số 132 kinh dien phat giao va su truyen ba cua chanh phap tuyển tập 10 bài số 133 tuyển tập 10 bài số 134 lÃ Æ tuyển tập 10 bài số 135 tuyển tập những danh ngôn về niềm tin Lợi tiếng anh tuyen tap 10 bai so 131 tuyen tap 10 bai so 132 tuyen tap 10 bai so 133 Lâm Đồng Lễ tưởng niệm Phật hoàng cấu nhin ngủ Ho phật Là Šminh sát tuệ ve thÆ á ng HT Tăng tiến đến hạnh phúc là đoạn trừ xấu Chua phat phat phap Nghiệp Nhá Bát chánh đạo hvpgvn vài suy ngẫm về khoan dung tôn giáo trong テス hoáº