Thơ - Diễn nghiệp.

.

 

DIỄN NGHIỆP

(Nói về sự ràng buộc giữa nghiệp với số mệnh va Nghiệp với kiếp tu)

 

 

Nguyên Khang
---o0o---

 

 

Ðã bao kiếp luân hồi chuyển thức

Trải vạn niên cơ cực trầm luân

Cơ may sáu nẻo xoay vần

Cửa Nhân nay đã hiện thân làm người

Làm người khó muôn phần thiệt khó

Khó làm người trăm khổ gian nan

Ân duyên quả báo cưu mang

Mệnh ai nấy chịu chớ quàng sang nhau

Người làm khó dễ chi đạt quả

Mượn thân này giải toả nghiệp duyên

Nhân kia Tâm Phật gieo truyền

Chớ ham vưu vật mà quên tu trồng

Cõi nhân thế lắm mê nhiều mộng

Dễ đắm chìm danh vọng giàu sang

Tạo thêm nghiệp nặng đeo mang

Mãi hoài luẩn quẩn kiếp toan lộn vòng

Quả đáng tiếc muôn phần hoài tiếc

Có thân người vạn kiếp hạnh tu

Cửa Nhân đâu dễ mà vô

Nên chi phải biết đường tu mà hành

Theo gương Phật Pháp kinh đã sẵn

Hãy chăm trồng nhân tánh Phật gieo

Ðịnh tâm tu niệm nguyện theo

Tam quy cửa Phật diệt điều sân si

Ân duyên cũ nghiệp truy giải thoát

Gieo duyên lành tâm đạt từ bi

Hồng trần dẫu lắm quyền uy

Không lay chuyển nổi Tâm quy cửa Thiền

Tâm đã định niệm phiền đã dứt

Cõi ta bà tuyệt đứt đường quay

Quy không giải thoát từ đây

Pháp thân an lạc phương Tây Niết bàn

 

17/03/02

Nguyên Khang

 ---o0o---

Trình bày : Nhị Tường
Cập nhật : 01-04-02

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

Thở Rối loạn dạng cơ thể TẠTạp Thái sư Lê Văn Thịnh có hóa hổ giết bong toi trai dai cua buoi hoang hon dien hỡi Đường nhung buc tuong duoc tim thay sau hang tram nam tuổi trẻ sống trong giây phút hiện tại Cảm ï¾ ï½½ can Cười sanh tâm vô trú sách hoẠNhÃ Æ Kham nhẫntheo tinh thần Pháp hoa LÃƒÆ ngÅ Chè Nếu Thơm phức phở chay Hà thành hài hanh phuc o dau do quanh day thoi tot cung nhu thien ha dot vang ma vay thoi Văn tinh than tue giac van thu hoi Lý Mà Šdẫn trẻ nhỏ nô nức đến chùa gieo hạt hai cot hoa thuong chon may chuc nam ma khong phan hai khuynh huong lon trong lich su tu tuong phat hat Vitamin C quan trọng đối với sức khỏe khóc CHÙA SÙNG KHÁNH Nước Tháng Giêng nhớ mẹ cach chテケa chữ hiếu viết như thế nào gi chứ nhà Špháºn tho mang cua phat phap