Thơ - Phá chấp .

.

 

Phá chấp

 

Nguyên Khang
---o0o---

 

Ta Thiền thấu kiến chính thân Ta,

Sắc sắc không không xác là nhà,

Trăm năm tạm trú hồn lưu xác,

Một kiếp phong trần phá chấp qua.

 

Ta Thiền gạn lọc chính tâm Ta,

Nương Pháp Như-Lai hóa giải tà,

Bát chánh niệm tu tiêu khổ đế,

Khai thông Bát-nhã huệ thăng hoa.

 

Ta Thiền Tâm đạt tới hư không,

Vô thức hồn quy chuyển Pháp thông,

Vû trụ càn khôn bừng sáng tỏ,

Sinh linh Vạn vật khí khai đồng.

 

NGUYÊN KHANG


---o0o---

Trình bày : Nhị Tường
Cập nhật : 01-04-02

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

Hồi ức một quận chúa Kỳ 6 Cuộc phước phải do chính mình tạo nên chứ Hồi quang phản chiếu 33 Hồi quang phản chiếu người chết có hưởng được vật phẩm Ä á nh Hồn quê Hồn quê chợ làng Chu dai bi Tháºn Hồn quê Hồn xuân trong cánh mai vàng Hoạ Hồng vị thuốc quý Cải phat thánh ngẫm Sữa có thật sự cần thiết cho trẻ Hội thảo khoa học về Hòa thượng sống đơn giản tha Tương quan Tăng sĩ Cư sĩ và vấn đề duong Phật giáo Hội thảo khoa học về Quốc sư Khuông Ung Quả tri 01 lời giới thiệu của đức dalai lama thứ NẠu Hớn hở tìm nhau tùy Hữu tình nghĩa lối Gói lạnh to su lieu quan đề cau chuyen ve chang thanh nien phap sang viet nam Bảo kiếm kim cang hạnh phúc ở đâu quan gioi hoi tho chương trà binh di cua ht thich tri tinh Khà dẠu Bệnh nha chu làm tăng nguy cơ ung thư Dù dam tang am cây Nhất xiển đề thành Phậtđến việc sức khỏe