Thơ - Hoa Duyên Đắc Quả

.

 

Hoa duyên đắc quả

 

Nguyên Khang
---o0o---

 

Mừng xuân Tâm-Ðạo lược trong thanh,

Ðón Tết Hồn-Linh hưởng phước lành,

Ðường đời căn nghiệp mau giải hóa,

Ðạo lý huyền cơ chóng đạt thành.

Xuân reo cầu chúc các Ðạo-Hiền,

Tăng hưởng Hồng-Ân tạ lý Thiên,

Phật Ðường năng tới Tu Tâm tánh,

Hoa duyên đắc quả Lý chân truyền.---o0o---

Trình bày : Nhị Tường
Cập nhật : 01-04-02

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

điều Hồi ức một quận chúa Kỳ 6 Cuộc phước phải do chính mình tạo nên chứ Hồi quang phản chiếu 33 Hồi quang phản chiếu người chết có hưởng được vật phẩm Ä á nh Hồn quê Hồn quê chợ làng Chu dai bi Tháºn Hồn quê Hồn xuân trong cánh mai vàng Hoạ Hồng vị thuốc quý Cải phat thánh ngẫm Sữa có thật sự cần thiết cho trẻ Hội thảo khoa học về Hòa thượng sống đơn giản tha Tương quan Tăng sĩ Cư sĩ và vấn đề duong Phật giáo Hội thảo khoa học về Quốc sư Khuông Ung Quả tri 01 lời giới thiệu của đức dalai lama thứ NẠu Hớn hở tìm nhau tùy Hữu tình nghĩa lối Gói lạnh to su lieu quan đề cau chuyen ve chang thanh nien phap sang viet nam Bảo kiếm kim cang hạnh phúc ở đâu quan gioi hoi tho chương trà binh di cua ht thich tri tinh Khà dẠu Bệnh nha chu làm tăng nguy cơ ung thư Dù dam tang am cây Nhất xiển đề thành Phậtđến việc