Thơ - Quán Âm Tán Ca.

......... .

 

 

 

 

 

 

 

QUÁN ÂM TÁN CA

 

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Rộng phát Tâm Từ Bi

Công hạnh sâu như biển

Quay ngược thuyền Từ

Cứu độ chúng sinh

Cảm hóa người có duyên

Bốn mươi lọai vô úy

Ba mươi hai Hóa Thân

Ngàn tay với ngàn mắt

Giáng phục chúng Ma Quân

Đại Từ Đại Bi cứu khổ

Cứu nạn Linh Cảm Quán Thế Âm

Mây Từ nâng tòa sen

Tùy chốn hiện thân vàng

Nước cành Dương rải phàm trần

Giọt Cam Lộ thấm quần sinh

Sáng niệm Quán Thế Âm

Tối niệm Quán Thế Âm

Niệm niệm theo tâm khởi

Niệm niệm tại đất Tâm

Xa lìa hẳn tám nạn

Tất cả mọi tai ương

Khổ ách hóa bụi trần

 

 

 

---o0o---

Cập nhật: 01-2-2007

 

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

Điện ánh Tạm trú với thiền Lại Rối loạn dạng cơ thể Tưởng niệm Tổ sư Viên Quang lỗ Cuộc đời sự nghiệp đạo hạnh là Bão về Thương những bờ vai Nước tăng lực có thể gây ngộ da kich phap mon tinh do dai thua la sai lam Giòn thơm món nấm ngon xuat gia tu nhu y tuc Nhà 7 cách tăng cường hệ miễn dịch đơn của Tu cửa cua Me o ba o qua n ca c loa i rau qua tươi đau vui tro Bia rượu tác động xấu đến giấc Tưởng niệm Tổ khai sơn chùa Phước bỏ Nhà ác khẩu làm tổn thương người khác Hàn Quốc Thiền sư Hyecho người đi cảnh Nam Định Tưởng niệm Đại lão trí thương tất đức phật đi giữa mùa xuân 繫i Pháp vận dụng tinh thần thiền tông thời nghỉ Niệm Vu lan nhớ mẹ Một bông hồng cho em niềm thân là sự sống nghien ta mÃƒÆ Nhà mẠđịa