Thơ - Dòng sông huyền thoại.

.

 

 

Dòng sông huyền thoại.

Huyền thoại một dòng sông

Tên Hằng Em thuộc lòng

Nơi ngày xưa Dức Phật

Ví dụ như hư không,

Vô lượng cát vô số

Bên đây là Niết Bàn

Bên kia là Địa Ngục,

Sông vẫn Hằng thong dong.  

Nguyên Huy

( Ấn Độ ngày 01.01.2007)

 

Cập nhật: 01-1-2008

 

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

Tiền Tiền Giang Tổ chức buffet chay từ thiện Thói HoẠrồi Thõng tay vào chợ Thiền sư ở đâu Tiểu Tiểu đường do vi khuẩn đường ruột Tiểu sử Đại lão Hòa thượng Thích phụ lục thiền vipassana một nghệ thuật sống Tiểu sử Đại lão HT Thích Quảng Liên Chuyển hóa nghiệp thức lời Phật dạy Tiểu sử Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN nhớ thực hành để có cuộc sống hạnh phúc Tiểu sử Bồ tát Thích Quảng Đức 1897 Tiểu sử Hòa Thượng Thích Nguyên Tiểu sử Hòa thượng Kesaravinayo Maha Tiểu sử Hòa thượng Thích Từ Vân 1866 Tiểu sử Hòa thượng Thích Thiện Hào lê Tiểu sử HT Thích Hoằng Từ Tiểu sử cố đại lão HT Thích Thanh 20 10 Tâm linh Thấy bằng trái tim tìm Đồng Tháp Đại thọ bách tuế một vị Ä Ã y Bảy nguyên tắc sử dụng hợp lý thuốc Tiễn biệt một tấm lòng tận tụy với daklak gdpt chua lien tri tu bat quan trai lan 2 Tiệc buffet chay gây quỹ xây tịnh xá Tia sáng soi đường Tin nhắn của mẹ su linh ung cua chu dai bi còn Mưa Tinh tứ DÃƒÆ Tinh túy một mùa sen Tinh tế trà sen Hà Nội 01 lời giới thiệu của đức dalai Tinh thần Thiền Tông học hoa thuong thich tri thu chang Trà Trà bởi đời là vô thường Viết Trà niệm phật bốn chữ hay sáu chữ