Thơ - Phật nhập niết bàn

.

 

 

Phật Nhập Niết Bàn

            

Rằm tháng Hai

 

 

Dưới bóng Ta La ngự cõi nhàn

Tám mươi Thượng Thọ tuổi trần gian

Bỏ ngôi Vương Tử tìm ngôi Phật

Khai Đạo Từ Bi mở Đạo Tràng

Một sáng Bồ Đề thành Chánh Quả

Năm thời chuyển Pháp phóng hào quang

Trên đường giải thoát lìa sanh tử

Độ khắp Nhơn Thiên ngộ Niết Bàn

 

                                    Viên Huệ

 

 

Đáp Đền Ơn Phật 

 

Từ đây ở cõi Ta Bà

Chúng sanh nối bước Phật Đà từ bi

      Thắp lên ngọn đuốc cùng đi

Trên đường giải thoát viễn ly vọng tình

      Đoạn trừ phiền não vô minh

Đáp đền ơn Phật tử sanh chẳng màng

      Gội nhuần ánh sáng Từ quang

Thực thi Pháp yếu lời vàng Như Lai

      Dầu cho gian khổ không nài

Trải thân nguyện đáp ơn dày Bổn Sư.

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

                                    

                                    Viên Huệ

Cập nhật: 01-4-2008

 

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

thiện chua thien lam đại giao mÃƒÆ nguyen ly vo thuong trong triet hoc phat giao tinh thuong se khong con khi nguoi ta can ngon đà quan Cánh thiền Nghi trÃ Æ Tiểu sử Hòa thượng Thích Thiện Hào dang then quan cho cuoc doi tich cuc hon chua dai bi bí quyết để có cuộc sống hạnh phúc 11 xuan sac Viết cho mùa rét tại y nghia ngay le vu lan asakusa con duong dua den tai sanh tot dep Hơi cay van canh phuong lien tinh xu can lam gi de co ket qua hoc tap tot cho sinh vien sám dù hay Phượng trên trời tron xin dung hoi hot voi cuoc doi Hạnh phúc Tiếng chim và Thực đất mẹ dung tuong phat trong khuon vien tu gia phai xin Rằm tháng Giêng làm bì cuốn chay hoà Làm gì để giảm rụng và mất tóc này chậm với chính mình bạn có tin man dam ve phat giao viet nam thoi nay vo nga Họa phúc vi dòng duyen giac thien phat giao