Thơ - Chiêm ngưỡng xá lợi Phật.

.

 

 

Chiêm ngưỡng Xá Lợi Phật

 

Kính lạy đấng Thích Tôn vô thượng giác

Thương chúng sanh thị hiện cõi trần gian

Làm con vua rồi từ bỏ ngai vàng

Đi tìm đạo khắp cùng nơi tận chốn.

Lịch gian khổ, trải vô vàn nguy khốn

Vẫn kiên trinh không nản chí xao lòng.

Sáu năm trường nơi hiểm hác, thâm san

Hành khổ hạnh đến vô tiền, khoáng hậu.

Công viên mãn, tận trần lao hữu lậu

Đổ minh tinh thành vô thượng bồ đề

Năm mươi năm Ngài thuyết pháp đề huề

Độ vô lượng hằng sa người giải thoát

Vượt bể khổ để sang bờ an lạc.

Công viên thành, đạo lưu bố nhân gian

Rừng Sa La Ngài thị hiện Niết bàn

Lưu xá lợi để lại cho hậu thế.

Người phước gặp, lòng thành cung kính lễ

Được thắng duyên như gặp Phật ra đời

Nay đủ duyên xá lợi đến khung trời

Úc Đại Lợi cho mọi người chiêm ngưỡng

Chúng con lạy đấng pháp vương vô thượng

Nhờ phước này đồng tăng trưởng bồ đề

Chốn quê xưa con sớm được quay về

Không trôi mãi bể luân hồi sinh tử.

 

Kim Tâm Thích Hạnh Niệm

7/4/2008

 

Cập nhật: 01-5-2008

 

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

Khảo chứng mới về cuộc đời Lục áp Sá c Những Người Con Gái Lành của Đức Thế can Thay đổi độ cao đột ngột có thể Tâm thành cảm ứng vå å Hãy giao cảm cùng xuân Cổ than the thi hoa qua diep khuc 18 chu dau cau trở ve bai kinh kalama duc tin trong dao phat Khảo sát về tín niệm cúng sao giải mà Šmuoi thien nghiep va muoi ac nghiep xÃƒÆ lç¹ Muốn trẻ lâu nên ăn dâu tằm Khảo về thân trung ấm ngà 01 Khảo về vấn đề An trạch Ẩm Thi Khắc khoải hoa ban trắng Bong nhung tu tuong de suy niem nhan dip nam moi coi thien phat giao lợi ích của việc đi chùa tích hỏa Khổ qua có nhiều công dụng tốt cho mình Khổ qua kho nấm đông cô giÃ Æ Mộc Khổ qua làm thuốc Khởi động Ngày Chay Thế giới tẠm Khởi công xây dựng vườn tháp Tổ sư ăn chay dưới góc nhìn phật giáo bàn về đức tin trong đạo phật Khủng hoảng tinh thần và những con số lùi một bước để thấy đời an vui Ngủ muôn trà Những câu chuyện về loài hoa vạn thọ Lễ hội Ẩm thực chay Phong vị Huế Khứ lai vô ngại bach