Thơ - Chiêm ngưỡng xá lợi Phật.

.

 

 

Chiêm ngưỡng Xá Lợi Phật

 

Kính lạy đấng Thích Tôn vô thượng giác

Thương chúng sanh thị hiện cõi trần gian

Làm con vua rồi từ bỏ ngai vàng

Đi tìm đạo khắp cùng nơi tận chốn.

Lịch gian khổ, trải vô vàn nguy khốn

Vẫn kiên trinh không nản chí xao lòng.

Sáu năm trường nơi hiểm hác, thâm san

Hành khổ hạnh đến vô tiền, khoáng hậu.

Công viên mãn, tận trần lao hữu lậu

Đổ minh tinh thành vô thượng bồ đề

Năm mươi năm Ngài thuyết pháp đề huề

Độ vô lượng hằng sa người giải thoát

Vượt bể khổ để sang bờ an lạc.

Công viên thành, đạo lưu bố nhân gian

Rừng Sa La Ngài thị hiện Niết bàn

Lưu xá lợi để lại cho hậu thế.

Người phước gặp, lòng thành cung kính lễ

Được thắng duyên như gặp Phật ra đời

Nay đủ duyên xá lợi đến khung trời

Úc Đại Lợi cho mọi người chiêm ngưỡng

Chúng con lạy đấng pháp vương vô thượng

Nhờ phước này đồng tăng trưởng bồ đề

Chốn quê xưa con sớm được quay về

Không trôi mãi bể luân hồi sinh tử.

 

Kim Tâm Thích Hạnh Niệm

7/4/2008

 

Cập nhật: 01-5-2008

 

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

nghiệp nhẠn Mùa Xuân qua cánh đồng xanh Lý lợi ích của việc đi chùa 25 lời phật dạy làm thay đổi cuộc Trị nhin su vat nhu chung that su la de tu cà chua Tại sao ngủ trễ và thiếu ngủ gây ra cha mẹ và con cái là mối nhân duyên từ Tiểu đường trong thai kỳ có thể sinh Hoạ Vai trò của Trần Nhân Tông và hòa giải Từ góc thưởng trà lời phật dạy về tình yêu nam nữ yêu mừng xuân mới tuong mặt MÃƒÆ Dăm ý nghĩa Nhẫn Nói lời tri ân gia hạn nhận bài dai tÃƒÆ n Tìm dã¹ng Giç han Thực phẩm làm thuốc nhÃƒÆ giả đa kumarata chùa thiền lâm Bổ Thử lạc quan lên để vui sống Nhà m Phiền Dễ dàng làm khô chay chiên chẳng ngu vi tan va nhung dieu cam ky trong viec an chay Trà Ông Bụt khóc thảnh cuộc đời và huyền thoại tin