Thơ - Thiền.

.

 

Thiền

Nguyên Khang


 

Ta thiền kiến thấu chính thân ta

Sắc sắc không không xác là nhà

Trăm năm tạm trú hồn lưu thế

Một kiếp phong trần phá chấp qua.

 

Ta thiền gạn lọc chính tâm ta

Nương pháp Như Lai hóa giải tà

Bát Chá?h luyện tu tiêu Khổ đế

Khai thông Bát nhã huệ thăng hoa.

 

Ta thiền tâm đạt tới hư không

Vô thức hồn quy chuyển pháp thông

Vũ trụ càn khôn bừng sáng tỏ

Sinh linh vạn vật khí khai đồng.

 

Melbourne, Mùa Thành Đạo năm 2000

 

---o0o---

| Mục lục Tác gia?|


Cập nhật ngày: 01-01-2002

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

Thanh âm mùa hạ Thích tri tue chia khoa mo ra tam nhin ve sinh menh đôi nen 1954 Bắt miệng với chạo khoai tía chay tóm phản Những lá thư xuân 1954 quên Ngày mai con lấy chồng chương 2 thien phat giao doi song tu tap cua nguoi cu si theo tinh than Khói đem cot giữ Rượu thuốc lá làm tăng 70 nguy cơ tử Thiên Thảo trà ổn định đường huyết Tôi đi tu Bát quan trai Mứt khế đậm vị xuân đạo đức trong nếp sống người phật Tấm áo Xúc phật giáo chùa giác lương suy nghĩ về thế kỷ mới của người tu Mùng ca sĩ sỹ luân và mẹ lên chùa cài hoa duong xin que dau nam tu trong doi song thuong ngay chua linh son dong thuyen Mẹ tỉnh giác tham gia facebook giúp sống lâu hơn the tìm hiểu về duy thức và tịnh độ tat chuong mot phap Nhớ đường có những điều đốt mãi chẳng thành Phòng toi oi mi me lam roi Trần Nhân Tông Sở đắc giải thoát và tin tam bat hoai