Thơ - Ngày lịch sử.

.

 

Ngày lịch sử

Thích Thiện Hữu


 

Có một ngày lịch sử

Nhân loại không bao giờ quên

Ngày thiêng liêng trọng đại

Chúng sinh thoát khỏi ngục tù

Có một ngày lịch sử

Chứa chan nắng ngã màu mâu

Chim hót líu lo vui

Trần gian nối vạn nhịp cầu!

Có mt ngày lịch sử

Vũ trụ réo gọi chân linh

Tâm ý hòa nhau như nhất

Nhân thế thoát kiếp tử sinh!

Có một ngày lịch sử

Cỏ cây hoang dại bừng khai

Đất trời như vầng vũ chuyển

Dương chi phủi bụi đọa đày!

Có một ngày lịch sử

Ngàn hoa thơm dịu, xông hương

Trầm luân nhân thiên thoát khổ

Xóa tan ảo ảnh vô thường

Có một ngày lịch sử

Tỉnh tâm ngoại đạo tà ma

Tham - giận - si mê cùng cực

Phút giây tuệ trí sáng lòa!

Những phút giây lịch sử

Chín rồng nhỏ giọt dương chi

Thích Ca ban lời pháp nhủ

Vàng son ánh đạo từ bi!

Một sát na lịch sử

Hoa sen bảy bước xưng tôn

Hủy diệt sinh - già-bệnh-chết

Dựng xây tâm thể trường tồn!

 

Thích Thiện Hữu

Delhi ngày 24-3-98

 

---o0o---

| Mục lục Tác gia?|


Cập nhật ngày: 01-01-2002

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

tim hieu ve banh xe phap luan tưởng niệm Đức Đệ nhị pháp chủ mùa lạnh đừng chủ quan khi da ngứa 27 mười thiện nghiệp và mười ác nghiệp quả húy kỵ Đệ nhất tổ sư sắc tứ thiên 14 Ăn chay đúng cách vĩnh phúc tưởng niệm cố Đại lão đề bà đạt đa tận cùng của sự đơn giản chính là bí ẩn tài sản thiêng liêng của thích nhật từ ngoại cảm Mười cách tạo phước lành Canh bí đỏ mát lành cho mùa hè mùa thi Chùa Thanh Hải tổ chức lễ húy nhật tích tài vật không bằng tích phúc báo pháp như và âm nhạc Không thuốc lá vì sao vẫn bị ung tinh Nhiều đoàn viếng tang Trưởng lão