Thể cách tri nhận thân tâm.

 

 

 

 

THỂ CÁCH TRI NHẬN CHÂN TÂM 

 

Phổ Nguyệt

 

MỤC LỤC 

Phần Giới Thiệu 

1.Tuệ Giác: Cái Biết Sat Na Hiện Tiền

2. Ðắc Không Pháp: Phước Ðức Khôn Lường

3. Trung Ðạo: Pháp Trực Nhận Tánh Không

4. Rèn Luyện Trí Tuệ: Ðại Kinh Phương Phương Quãng

5. Tĩnh Thức

6. Tâm Diệu Pháp

7. Ðại Thừa Thuyết Luận

8. Tĩnh Giác

9. Cứu Cánh Của Thiền

10. Thiền: Một Loại Tri Thức Của Tâm Trí

 

 Lời Tựa

Con đường luận pháp nhứt là trực chỉ nhân tâm hay trở về chân nguyên, tức là phải rõ đệ nhất nghĩa các kinh Phật dạy mà hành đúng pháp, là một việc cần liễu tri và tinh thông thành phần và mục đích pháp học mới có thể mở ra lối đi chân chánh giác ngộ niết bàn. Giải thoát khỏi dòng tâm thức vẩn đục (vô minh) để được minh tâm kiến tánh là hướng đi của mọi tu sĩ. Phổ Nguyệt mong mỏi pháp Phật nhiệm mầu được soi sáng bằng tuệ quán của mỗi người chúng ta cố gắng thâm cứu và thực hiện hoàn mỹ hơn đem lại nhiều lợi ích hơn trong việc tu học.

                                                                                                                              Phổ Nguyệt 2007

 

 ---o0o---

Mục Lục >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> 5 >> 6 >> 7 >> 8 >> 9 >> 10

---o0o---
Trình bày: Nhị Tường
Cập nhật: 01-04-2008

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

ï¾ Trị bệnh sỏi mật ngày Thể chua xa loi phat giao con duong cuu kho chung sanh la triec san cham dut vÃ Æ thuong lam mien trung loại trừ những thói hư tật xấu vuot qua noi co don Cu tách tình bạn chân thật là moi ngay ban nen co ganglam sach co dai trong tam Hồn giao Doi cơn món chay rằm cuối năm quê cha Trà đạo của Châu Quang Marata Juko 10 tai sao ba khong giau co y nghia hay con bo vet chim bay vạn vật đều có linh thử chữa trị bệnh tâm thần bằng gia tri dich thuc cua cuoc song phân tích phẩm phương tiện b tát tu hoc phat báo Dinh dưỡng từ nấm dẫn thứ đừng biến mình trở thành một bản sao diem tua tam linh giua quan dao truong sa Vui nào tạm bợ vui nào chân thật đản sanh ç¾ học phật Tết Đoan ngọ nhớ ba mạ Già xuan xa xu