thoi pho Chuyện kể về Hòa thượng gốc Việt Kỷ niệm 75 năm ngày Tổ Phi Lai viên Chùa Nghĩa Hương tưởng niệm Tổ khai là m Hãy quay về nương tựa chính mình Dẫu Chốn Sài Gòn gió chướng Đất 35 năm nhìn lại một chặng đường c tu t l tron d m 12 xin Nh minh tinh que L loi V vi vo 21 di u hay t n ho i ki i tim cho yen ton t i tà la toi kh Nhà Ăn hoa quả đúng bữa lộ moi som mai thuc day ta lai thay hanh phuc chương iv vua a dục và đại thiên