Giới Luật - Tứ Thanh Tịnh Giới.

 

.

 

Mục lục

 

Phần [01]

BIỆT BIỆT GIẢI THOÁT THU THÚC GIỚI (Pàtimokkhasamvarasila).
LỤC CĂN THU THÚC GIỚI (Indriyasamvarasìla).
CHÁNH MẠNG THANH TỊNH GIỚI (Àjìvapàrisuddhisìla).

Phần [02]

THỌ VẬT DỤNG GIỚI

QUÁN TƯỞNG VỀ THỌ VẬT DỤNG GIỚI (Paccaya sannissitasìla).
CÁCH THỨC QUÁN TƯỞNG
PHÉP QUÁN TƯỞNG (Paccayavekkhana).

LÀM CHO GIỚI TRONG SẠCH
MƯỜI BỐN ÁC PHÁP
CHÍN ÐỨC TÁNH
PHƯỚC BÁU CỦA SỰ TRÌ GIỚI

Phần [03]

NHỮNG ÐIỀU CẤM RỜI RẠC
GIẢI VỀ CÁCH CHO VÀ THỌ

Phần [04]

GIẢI VỀ PHÉP ÐẦU ÐÀ (DHUTANGAKATHÀ).

ÐẦU ÐÀ CÓ 13 PHÉP
GIẢI VỀ CÁCH THỌ TRÌ ÐẦU ÐÀ (Dhutangasamàdàna vidhànàdikathà).

Phần [05]

PHẨM PARIVÀRA (Trích lục trong tạng Luật).
GIẢI VỀ KATHINA (Kathina Kathà).

(Xin xem thêm Quyển I - Luật Xuất Gia tóm tắt)

 

--- o0o ---

 Mục Lục  [01]  [02]  [03] [04] [05]

--- o0o ---

 

Source: BuddhaSasana website ( By Binh Anson)

--- o0o ---

Trình bày: Nhị Tường
Cập nhật ngày 01-11-2002

 

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

Tuyệt Nỗi Vì sao Phật ra đời giữa thế gian này cám ơn mẹ hiền quán thế Âm giẠÔng lê thành Ân tân tổng lãnh sự mỹ Mẹ về chốn bình an cúc trường những đóng góp của pháp sư huyền trang suc tinh thần cở của khoa dung của đạo mÃƒÆ kho de Công me va tieng mua dem vượt qua nỗi cô đơn phẩm Phật giáo xuân dâng 4 loại thực phẩm giàu chất xơ cac Xa hoa Một Bí quyết cho răng đẹp nụ cười xinh Cà phê giúp giảm nguy cơ tiểu đường Sà vầng Phật đản nhớ Phật Tu Muối đón NhÃ Æ nặng Các thực phẩm giúp tạo máu Thức ăn tinh thần của người tu hãƒæ chùa linh Ứng sơn trà thấy đạo truyền đạo Yoga có tác dụng chống oxy hóa con đi tu mẹ nhé ly học phật Vì sao người nữ thường bị cho va nhan de duoc ket noi nhung yeu thuong chiêm ngưỡng đại tượng phật a di đà bỏ những vết thương có thể lành chua phu dung