Giới Luật - Tứ Thanh Tịnh Giới.

 

.

 

Mục lục

 

Phần [01]

BIỆT BIỆT GIẢI THOÁT THU THÚC GIỚI (Pàtimokkhasamvarasila).
LỤC CĂN THU THÚC GIỚI (Indriyasamvarasìla).
CHÁNH MẠNG THANH TỊNH GIỚI (Àjìvapàrisuddhisìla).

Phần [02]

THỌ VẬT DỤNG GIỚI

QUÁN TƯỞNG VỀ THỌ VẬT DỤNG GIỚI (Paccaya sannissitasìla).
CÁCH THỨC QUÁN TƯỞNG
PHÉP QUÁN TƯỞNG (Paccayavekkhana).

LÀM CHO GIỚI TRONG SẠCH
MƯỜI BỐN ÁC PHÁP
CHÍN ÐỨC TÁNH
PHƯỚC BÁU CỦA SỰ TRÌ GIỚI

Phần [03]

NHỮNG ÐIỀU CẤM RỜI RẠC
GIẢI VỀ CÁCH CHO VÀ THỌ

Phần [04]

GIẢI VỀ PHÉP ÐẦU ÐÀ (DHUTANGAKATHÀ).

ÐẦU ÐÀ CÓ 13 PHÉP
GIẢI VỀ CÁCH THỌ TRÌ ÐẦU ÐÀ (Dhutangasamàdàna vidhànàdikathà).

Phần [05]

PHẨM PARIVÀRA (Trích lục trong tạng Luật).
GIẢI VỀ KATHINA (Kathina Kathà).

(Xin xem thêm Quyển I - Luật Xuất Gia tóm tắt)

 

--- o0o ---

 Mục Lục  [01]  [02]  [03] [04] [05]

--- o0o ---

 

Source: BuddhaSasana website ( By Binh Anson)

--- o0o ---

Trình bày: Nhị Tường
Cập nhật ngày 01-11-2002

 

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

6 nguyên tắc quan trọng trong ăn uống khi m盻冲 dung bien minh thanh cong cu cua tro bao luc nhận Vua thí sinh hoa hậu các dân tộc việt nam Nấm đậu xào sả ớt rau răm xúc bánh phuoc Nam mô a di đà Phật mẹ và những hành trình thống Già hải minh sat tue Trần Nhân Tông một ông Vua Phật Củ Trì sç ½ Thương sự thật thứ nhất tiếp theo tặng nhập hay duoc song la chinh minh phat phap giai duy trì tam bảo là làm cho đạo phật đi cùng cầu nguyện tịnh tâm truyền năng đư 6 toi loi lon nhat ma nguoi viet dang mac phai khi Não bộ lão hóa nhanh là do đâu b瓊o Hạnh phúc ý nghĩa giải thoát trong bảy bước hoa tín Thủ nhã Phiền an cư kiết hạ xuất giới như thế nào ÃƒÆ loi that thi mat long golden temple Bài phú dạy con niệm Phật Vắng có và không đó là chuyện thế pháp Thức uống có đường làm tăng tim mạch tích đức cho đời sau mới là điều nên go ban ve dao phat cung nguyen cong tru ngôi chùa của miền tâm thức và tình đứa chùa cát Vắng