Giới Luật - Sa Di Giới và Sa Di Ni Giới .

 

.

 

Sa Di Giới và Sa Di Ni Giới

Hòa thượng Thích Trí Quang dịch giải

--- o0o ---

Mục lục

01. Lời Huấn Thị Sa Di & Sa Di Ni
02. Phần Kính Phụng Di Giáo
03. Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu
04. Quy Sơn Cảnh Sách Văn
05. Sa Di Luật Nghi Yếu Lược
06. Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược

--- o0o ---

 

Mục Lục01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06

 

--- o0o ---

 

Source: BuddhaSasana website ( By Binh Anson)

--- o0o ---

Trình bày: Nhị Tường
Cập nhật ngày 01-11-2002

 

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

hòa vận thế phật giáo sự thật về bồ Đề Đạt ma đại sư chung dÃƒÆ Mẹ Hạnh phúc Đi bộ ít hay nhiều đều tốt cho sức thư gửi anh cao huy thuần nhân đọc Chua Doi Nghĩ Thu la nhưng phat giao phat phap Tu Thiền tam bởi Nước vào tiểu bạn 2011 sẽ テ トO Mẹ Vua buoc duong hoà lá ƒ tượng tứ trung binh di cua ht thich tri tinh tang xa bo tat quan the am tin nguong va triet ly Tết nếu tìm hiểu về hai sự kiện người hóa