Giới Luật - Những truyện duyên khởi trong Luật Ngũ Phần

 

.

 

NHỮNG TRUYỆN DUYÊN KHỞI

TRONG LUT NGŨ PHN

 

Lược thuật: Phước Thắng

Hiệu đính: Thích Đỗng Minh

Chú thích: Tâm Nhãn

 

--- o0o ---

Mục lục

Lời Nói Ðầu
Phần 01.

Những mẫu chuyện duyên khởi của giới thứ nhất.

Duyên khởi của tội ăn trộm

Duyên khởi của giới sát

Chuyện đại vọng ngữ

Trưởng  lão Ưu-Đà -Di bị lửa duc thiêu đốt

Làm mai

Mai mối

Đừng vắt khô sữa

 

Phần 02.

Thất nhân tâm

Biến chứng

Khoái thay ! Khoái thay !

Điều Đạt phá hòa hợp tăng

Một bè gỗ hư

Một Xa-Nặc trời đất

Đuổi ra khỏi ấp

Vật bất ly thân

Y phi thời

 

Phần 03

Cuộc đời của Tỳ khoe Liên Hoa Sắc

Chuyện giặt nhuộm

Kính Phật, trọng Tăng

Tranh thủ

Kẻ tham này không đủ tồn tại
Đừng làm khổ cư sĩ

Đổi nghề

Thôi rồi ân nhân!

Thầy trò quá biết nhau!

Phỏng tay trên

Hóa cỏ thành vàng

Giặc tháng tám

Chín lời nguyện của bà Tỳ Xá Khư

Hứa cuội

Cũng tại Tỳ kheo

Tơ tằm ơi! Sao khổ thế!

Của quý lông dê đen

Tự đeo cái khổ

Lại chuyện lông dê

 

 

Phần 04

Mắc lừa là phải

Kẻ ăn, người chịu

Đâu phải tay vừa

Lời ác đau lòng người

Đâm bị thóc thọc bị gạo

Không nói Pháp quá năm, sáu lời

Chơi nhau đúng pháp

Chê không phải cách

Ngủ ở nhà xí là yên chuyện

Khoe khoang

Thói hớt hỏng tọc mạch

Phiền chi phải học luật

Cấm chặt phá thảo mộc

Cứ mãi chọc tức

Từ và địa

Ý thức trách nhiệm

Thập thất quần với lục quần

Một kiểu xúc não cưỡng bức

Thiếu hệ niệm

Hậu quả của tham

Giáo giới ni không được tăng sai

Oan cho ni

Tỳ kheo ni- một vấn đề

Lạy trời đừng nhận

Hết ngõ nói

Giặc trấn lột con

Đại long, tiểu đức

Trưởng giả bất ngờ

Khi Sa môn đại hội

Nhất túc thực

Bài học từ khất thực

 

Phần 05

Thọ thực một vấn đề không đơn giản đối với Tỳ kheo

Trao-nhận thức ăn

Tỳ xá giá!Tỳ xá giá!

Cấm túc thực

Bài học của việc đem cho

Chống nổi khùng

Không vào nơi quân trận

Can gián là một bài học

Chủng tử ác còn nguyên vẹn

Ruộng phước của mình kìa

Tại một khách xá

Thua con ễnh ương

Sướng dài dài

Có gì phải làm khổ nhau

Trịch thượng

Hậu cung vào làm gì

Kết hẹn với giặc cùng đi đường

Không hoàn toàn như vậy

Bị rắn cắn

Oan sai không luận thời nào

Một khi chiêm tinh gia phán

Phải đấu hiệp phụ (?)

Hoại sắc y mới

Duyên nợ nhau

Không công bằng

Tịnh thí là một cách sống của người tu

Làm khổ chúng Tăng

Không nên la cà

 

Phần 06

Pháp hối quá

Yết- ma học gia

Cần phải học

Trái táo khô

Một trọng tội

Hắc-ly-xa

Kiện tụng- một bài học

Dụ khị

Sao lắm chuyện thế

Tỏi hôi lắm

Xin tránh ra xa

Nữ kê tác quái

Thể thức nuôi chúng

Phải biết cách độ người

Cái giá được phục chức

Oan gia đâu có khác gì

Lành thay Đến đây-Tỳ kheo

 

Phần 07

Đối trị tất đàn

Hội đủ con số 1250

Ân ấy nên trả

Bốn điều nương tựa

Xin một lần cuối

Nuôi đệ tử đúng pháp

Phải thành tựu mười pháp

Phải thưa để Tăng biết

Không được độ người mang trọng bệnh

Không được độ quân nhân tại chức

Xin được gia tài của cha

Bình đẳng kể cả thức ăn

Phi nhơn xuất gia

Cần giải quyết tế nhị

Tôn, ti

Bồ tát thuyết giới

Bên lề Bồ tát

Xin đợi cho tôi một con bóng

Mùa hạ truyền thống

Tưởng "Á pháp" là hay

Đây là lời thưa

Còn thiếu một

Nhân duyên hội đủ ba y

Từ một thực tế

 

Phần 08

Đức Phật với Tỳ kheo bệnh

Nên cho _ nên cúng dường

Dòng họ Thích xin y

Nơi biên địa được

Bò mẹ đòi con

Nhờ ai chư Tăng được mang dép da

Nên hay không nên

Trước khi ăn phải hỏi thịt gì

Được dùng tam tịnh nhục

Được uống sữa từ ngày ấy

Bốn thứ tranh chấp và bảy pháp diệt tranh chấp

Lấy ân báo oán

Thưa Thế Tôn, chúng con là người ngu si

 

Phần 09

Tác pháp hạ ý

Phá Pháp Tăng luân

Từ đây được nhận phòng xá

Kỳ thọ Cấp-Cô-Độc viên

Đừng tạo mâu thuẫn

Năm thứ thuộc tứ phương Tăng

Sự giáo hóa hiếm thấy

Mười một điềm mộng

Tiền kiếp của Tôn giả Xá Lợi Phất

Vào nhà không nhớ lối ra

Mửa sạch

Đâu phải ở A Lan Nhã là yên thân

Họ tự nhận mới kết tội

Một sáng kiến

Cũng may

Thế Tôn làm chứng

 

Phần 10.

Duyên khởi của tám kỉnh Pháp

Ngũ bách kiết tập Pháp tạng

Thất bách kiết tập Pháp tạngPhụ Trương
 

Lời bạt
Biên bản họp Ban Phiên dịch Pháp Tạng PGVN
Danh sách ấn tống Pháp Tạng
Thư Ngõ

 

 

LỜI NÓI ÐẦU

 Trong Tạng Luật, phần Duyên khởi hay những mẫu chuyện xảy ra trong Tăng dẫn đến đức Phật chế giới, chiếm một số lượng trang khá lớn, có thể lên đến một nửa hay hơn. Cho nên, phần này được coi như cái nền của Luật Phật. Qua những câu chuyện ở đây, cho thấy tham, sân, si, ái dục và các kiết sử là trục chính được cụ thể theo diễn biến chủ đạo của tâm thức, hiện ra nơi con người bằng hành vi vừa tục, vừa thanh và bao giờ cũng sinh động trong đời sống của kẻ đầy tham vọng ích kỷ nào đó. Chấm dứt được các thứ hữu lậu này không hề đơn giản, bởi vì tính cách vi tế của nó. Tuy nhiên, khả năng con người để loại trừ được các phiền não này cũng không hề thiếu, bởi thế, hàng Thánh Tăng luôn luôn hiện hữu trong sự chế phục kia. Và chính những hình ảnh này hay là hình ảnh của điều thiện mới thắng nổi cái xấu ác, mới xây dựng, hướng dẫn cái xấu ác qui hồi. Chứ không phải cái xấu ác bạo ngược, lôïng hành không nghe theo điều thiện để cải hóa. Nhưng không phải bao giờ cũng được thế, lịch sử loài người cho thấy cái xấu ác thường thắng thế và những giai đoạn như thế thì cái độc ác trở thành hình ảnh của khổ ải và đọa đày, kiếp khổ đau cho chính họ mà họ không hề ý thức được.

Những mẫu chuyện trong Luật Tạng cho thấy điều ấy. Có bộ Luật nói rõ Tiền kiếp của nhân vật trong truyện. Có bộ không đặt nặng vấn đề này như bộ Ngũ phần, song thỉnh thoảng vẫn đề cập đến, chẳng hạn như Ðề Bà Ðạt Ða, đức Phật đã nói Tiền kiếp của kẻ hại Phật, phá Tăng này trước các Tỳ-kheo như để chứng minh cho cái ác càng tích lũy thì càng dấn thân vào khổ đau và cánh cửa địïa ngục Vô Gián mở ra như là một báo trả cho mọi hành động độc ác đó.

Truyện xưa tích cũ, nhất là những truyện mà bối cảnh xảy ra giữa những con người loại bỏ điều ác để xây dựng điều thiện có sức thuyết phục người đọc cao. Nhưng ngoài sức hấp dẫn đó, có thể coi đây là những bài học hữu ích cho các hàng Phật tử ở bất kỳ thời đại nào. Bởi thế, phần Duyên khởi này, ai cũng có thể đọc. Ðọc để thấy người Phật tử cần phải làm gì cho đạo và cần phải làm gì cho chính mình và sự hộ đạo kia, trong đó có sự cúng dường cho Tăng phải như thế nào để có phước đức, có lợi lạc chứ không phải cúng dường kẻ bê tha để rồi làm thoái hóa đời sống tu hành. Hãy xét sâu lời chửi mắng trong truyện của người xưa, họ là những Phật tử thuần thành đó và hơn ai hết, người xuất gia lắng nghe lời chửi rủa này để biết rút ra cách xử thế, cách sống, cách ăn, ở, đúng pháp luật nhằm làm đời sống phạm hạnh có được tăng ích. Phải nghiêm chỉnh nhìn thấy hình ảnh “Lục quần” ở trong ta, không nên chạy theo cái phi pháp ấy để làm cho hình ảnh mình nhòe nhoẹt khổ đau thêm. Chắc chắn dẫm lên thói xấu của Lục quần, dù dưới hình thức léo lận nào đi nữa thì đều có một kết cục bi thảm hơn Lục quần nhiều. Phải ý thức sâu sắc rằng: Hình ảnh Lục quần là hình ảnh của thị hiện, làm tác nhân phản ánh bao tội lỗi thâm căn cố đế, ẩn nấp sâu trong con người, để nhân đó đức Thế Tôn chế giới, nhầm ngăn chận hành giả đời sau thoát ra khỏi áp lực tham, dâm..., nặng nề ấy mà tự đặt mình trong thanh tịnh, giải thoát. Cho nên, hình ảnh đó, là hình ảnh của trí tuệ, của biến hóa, của điều thiện và của lòng từ...

Hơn ai hết, bản thân người xuất gia biết rõ mình có nhận lại thân sau hay không? Biết rõ mình có nhận lấy điều tồi tệ hay sự giải thoát không? Thì qua những bài học này cũng đủ để nhìn thấy cái kết cục của mình tốt hay xấu rồi.

Sau cùng, chúng tôi cũng xin nói rõ, dù truyện được biên tập lại song phần lớn vẫn giữ đúng ngôn ngữ và phong cách như trong nguyên bản chữ Hán mà chúng tôi đã trung thực trong việc dịch thuật và từ nội dung của truyện, chúng tôi rút ra đầu đề cho mỗi truyện, và mỗi truyện trích ra có chọn lọc từ nội dung từng phần theo cấu trúc của bộ Luật Ngũ phần. Những nhầm lẫn, nếu có, về mọi khâu là một phần thiếu sót được lắng lại từ một thực tế công phu của chữ nghĩa, khó mà kiểm soát cho tròn. Mong được tiếp thu từ tất cả Thiện trí thức xa, gần về những điều đã thưa. 

Thích Ðổng Minh.

 

 

--- o0o ---

 

Mục Lục | 01 | 02 | 03 | 04 |05 | 06 | 07| 08 | 09 | 10 | Phụ trương

 

--- o0o ---
 

Chân thành cảm tạ Ôn Đổng Minh đã gởi tặng Trang Nhà Quảng Đức
phiên bản điện tử của bộ Luật này.
(T. Nguyên Tạng, 4-2003)

--- o0o ---
 

Trình bày: Nhị Tường
Cập nhật ngày 01-06 -2003

 

Nguồn: www.quangduc.com

Về danh mục

Cánh diều quê An lạc Bỏ những thói quen xấu để sống vui duoi bat hanh phuc ngậm Sự lo lắng của cha mẹ cũng lây Sắc trắng mùa Xuân tại sao chúng ta phải sống kỹ năng ky ni su dung facebook loi bat cap hai 35 Những điều cần biết về dịch MERS sap Thuốc chống trầm cảm làm tăng nguy cơ Suối tóc của mẹ xuan ve thay ao moi thơ tu dau kho den cham dut dau kho cach nhau bao xa tim hieu ve banh xe phap luan chum loi dang cua tue thien le ba hoat dong toan hao cua vo nga hiểu thêm về con đường chánh niệm Xác Ngà lo i Ca tiến sĩ mỹ chỉ ra 7 lợi ích khi thiền ThÃ Æ bộ kinh phật cổ nhất tại chùa bổ đà ý nghĩa danh hiệu đức dược sư và 12 Giải mối oan khiên Ä n Đêm nằm mơ phố hãy nương tựa vào chính bản thân mình bạn nhé cho ng TT Huế Tảo tháp Tổ sư khai sáng dòng Vu lan cúng dường bố thí đúng pháp phải qua bao nhiêu lời hứa lê Đường huyết thế nào là bình thường v繫 Những chiếc gu tay buon mo canh cua khong em la sen gi the chú kim lÃÆ