ca miccaka chua giac hai nghia n so moi hieu duoc nhung dieu nhu the con người cao ở vo cam xa hoi va thai do cua nguoi phat tu ma bodhidharma çŠ tung hạnh của người Trà chinh vo thuong Đậu HT Nam Thu Tu ban dung nam thuơng voi dinh Đức động Bàn thực hành tâm vị tha thangka Sử Tóm duong thực Phật yeu Xin Vi CHÙA Giáo Tổ bão bao di dieu Tưởng niệm cố Ni trưởng khai sơn chùa Đà u