chướng Bông Phần 1 Viết Rối a mất sẽ ç Thất mau học phật dan chùa thiền lâm Kh L Ai niem but Gi廙 hiến vu lan tuoi phat gi bo bia học phÃp vẠPhúc đức ngam thập đại nguyện toan tieng b盻創 nghiep Cổ linh ứng hay nhiệm mầu Xương rồng cô tôi gai hoa và tin van minh noi cua thien tứ Bếp xuân gián lam the nao de co mot doi song tai gia an vui hanh Gom và ngà Chuyến xe cuối năm Ẩm thực chay giữa không gian thiền 07