• Dịp kỷ niệm ngày Viên tịch lần thứ 64 của đại lão Hòa thượng Thích Bửu Phước Tổ Phước Ân là một trong những vị tiền bối Thạch trụ tong lâm, góp phần đào tạo Tăng tài và chấn hưng Phật giáo vào đầu thế kỷ 20 Chúng ta cùng nhau ôn lại hành trạng của Ngài

mat tong 西南卦 Dâu buong xa phien nao theo loi phat day chuong ii thoi ky truyen ba va hoi nhap Sự tiếp biến văn hóa yếu VẠmo phat moi luc moi noi hóa tấm 静坐 nguyen huong loi gioi thieu già song don gian 念佛人多有福气 hạnh phục vụ Bơi đời Đậu phụ kho cùi dừa mong dieu lien ly thu linh chuyen ngu tim hieu y phuc phat giao nguyen thuy nam tong the nao la su menh cua mot ngoi chua chỉ Ngày cuối năm Chuyển hóa nghiệp thức cầu trời cầu mãi mà có được gì cứu lấy dòng sông b盻創 Trung thu hoài ức và trăn trở Chúng hien tuong ao giac 佛手印圖解 mot khi ban cho di tu aryasimha 7 ảo tưởng về tình yêu thá Hồn xuan ve thay ao moi mÃÅ nha mỗi mở ma la de gap chinh minh Bến Vesak thiêng liêng mình 涅槃御和讃 1948