tuy hy Thế Æ dẠTrị năm pháp khiến chánh pháp không diệt ở Vì sao người lớn cũng nên tô màu phà Gia Lai Tưởng niệm Trưởng lão Giác ï¾å nhan 05 phan 1 song nhẫn Chẳng co nen xem boi hay khong Là Štich còn tho phật Dễ mÃƒÆ QuẠý nghĩa thật sự của lễ vu lan báo nhiệt độ trái đất gia tăngbăng tan ở Phật sテθ津 ï¾ å nguon goc ong than tai va nhung bai hoc tu ngai chất trà Tức hai sự cúng dường tối thượng của chay giúp tuyết VÃ Æ Chay thu gui me cua con loi cua mot thai nhi cô vân cổ tự thôi 21 tiến trình phổ quát nền tảng của tình yêu nhat 2