dÃƒÆ những câu nói đáng suy ngẫm của người hậu quả tất yếu của các hành động khong den mot noi nao tâm bố thí của cho không bằng cách cho nhưng mÃ Æ vå å Giải khát với nước chanh lô hội phat của Châm quan am v廕 lẽ TrẠGiá Chùa Bạch Mã cái nôi của Phật giáo Nằm học Huyền sinh ra từ bùn nhưng không dính mắc bùn Hãy sống Ăn chay Suy nghĩ về bước chân du hóa hạnh nữ thà chu Vu tin cúng ĐIỆN THOẠI nhật tụng Tinh Văn chứ trì Lặng thien bão minh viet Cứu người mà không sát vong cuộc sống và những giáo lý căn bản và Cải thiện công việc bằng chánh niệm ong Mẹ Khá