• Chánh niệm là ngọn đèn tâm giúp cho ta thấy biết sự sống trong ta và chung quanh ta một cách rõ ràng Chữ niệm gồm có bộ tâm ở dưới và chữ kim ở trên nghĩa là tâm ta trở về xúc tiếp với sự sống trong giờ phút hiện tại

Hoạ Nước 往生咒道教 chùa nghĩa hòa 坐禅 hạt Gởi lại đóa Xuân Sữa mẹ giúp giảm nguy cơ bệnh suoi sac mau phat giao trong nhac trinh Nước có cồn nước tăng lực uống giả tướng của cuộc đời phương đêm 腳底筋膜炎治療 bs 根本顶定 Tái sinh không nguyen gioi Chút 刘德华的信仰 天风姤卦九二变 dao phat va hoa binh Phật làm thế nào để niệm phật nhất tâm vẠBong bo tat ôi Trái bần chua hoat บทบรรยายส นๆ 彿日 不說 因地不真 果招迂曲 tien si my chi ra 7 loi ich khi thien va yoga moi độc đáo lễ hằng thuận của 14 cặp điện Lễ húy nhật chư lịch đại Tổ sư tổ sáu chua bao loc nan ananda 보왕삼매론 士用果 cuộc sống qua đi 曹洞宗 楞嚴咒五大心咒 xin dung hoi hot voi cuoc doi trang bat chanh dao 4