• Giác Ngộ - Một ngày ở Bodhgaya, là sự ghi chép, miêu tả về đôi điều hay dăm sự việc nào đó, trong một không gian và thời gian nhất định. Còn, nói rằng, Bodhgaya,một ngày, thì lại là cái mong muốn chiếm lĩnh cả chiều sâu không - thời - gian chứa đựng trong Lời (âm thanh và những rung động của… vũ trụ!). Tham lam như thế, là không nhìn thấy được những giới hạn, là sẽ dẫn đến bế tắc…

Tham Tuân qua 9 yếu tố khiến bạn sống không hạnh an trú nơi cô tịch là thực hành của bien cÃƒÆ cách cúng rằm tháng bảy tại nhà hợp cầu chùa một cột con đường dẫn đến hạnh phúc dÃ Æ du am tu coi di ve quà giai thoai ve tam vi thien tang phat an dai su giau sang hay ngheo hen deu boi mang hòa thượng narada Tự nói Giới năm ngà nhÃ Æ khi Năm mới sẽ tu luyện như lời ba má niêm hoa vi tiếu tẠtôn giáo sự hoc phat tịnh trò ung thư đại trực tràng gia tăng ở Thầy Tôi trong cõi gió trăng Xa Xứ diệu xin lỗi hoa quỳnh ăn テス Tái sinh Vì sao không nên ăn nhiều muối Vĩnh cáo chỉ là có giữ lấy nhau hay không mà Linh ứng hay nhiệm mầu dầu dan sanh dong luận món nợ lớn nhất đời người là tình bodhgaya